Uttakskrav til landslaget og internasjonale mesterskap

 

For å bli vurdert til landslaget må du ha oppnådd EM-kravet 2 ganger eller VM-kravet 1 gang (se kilokrav). Du må også fylle kravene om å ha deltatt på minst 4 stevner. Av disse må minst 2 ha status som kvalifiseringsstevne. Det vil si minst RM eller høyere. For åpen klasse, IPF, junior og veteran må et av disse stevnene være et NM. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.

 Generelle kriterier

Alle landslag og representasjonslag i NSF skal bestå av utøvere som kan vise til tydelige antidopingholdninger og atferd. Det er viktig at alle utøvere som tas ut på landslag i NSF er bevisst sin rolle som gode forbilder for våre yngre medlemmer. De som skal representere NSF internasjonalt må kunne være gode ambassadører for idretten der mottoet Sterk, blid og dopingfri er vist gjennom tydelige standpunkt og handling. Våre landslag og representasjonslag skal representere glede, fellesskap, helse og ærlighet.

De holdninger som representeres gjennom utmeldte utøvere og løftere som har deltatt i styrkebasert konkurranse utenfor NIF (uten etablert antidopingreglement og oppfølging av regelverk), uten samtidig å være medlemmer av NIF, er ikke ønskelige på landslagene eller representasjonslagene. Utøvere med atferd som ikke er forenelig med antidopingstandpunktet til idretten anses ikke som gode forbilder for resten av medlemsmassen og er derfor ikke aktuelle for landslagene.

Kun utøvere som kan vise til atferd som er forenelig med endret holdning der den generelle medlemsmassen vil sitte med samme oppfatning av utøveren som et godt forbilde vil dispensasjon fra det overstående kunne gis. Det å være en rollemodell med tydelige antidopingholdninger i ord og atferd vil være førende for unntak av de generelle kriteriene.

Organisering

Utøverne i Åpen klasse, IPC og Junior organiseres av TIK og er underlagt egne kvalifiseringskrav for opptak i NSFs satsningsgrupper. Utøverne i Veteran organiseres av en egen veterankomité administrert av Styrkeløftregion Øst. Felles for alle landslag og representasjonsoppgaver er at deltagelse skal godkjennes av TIK som et ledd i forbundets kvalitetssikring av utøvere.

Eventuelle søknader om dispensasjon fra de generelle uttakskriteriene behandles av TIK.

Krav for åpen klasse og junior

For deltagerne i åpen klasse er det et krav at man er tatt ut på NSFs landslag.

For å bli tatt ut på landslaget i åpen kategori, må utøveren ha oppnådd et resultat som tilsvarer VM-kravet gitt i tabellen under. Videre kan utøvere som har oppnådd EM kravet 2 ganger også komme med på landslaget.

Utøvere på juniorlandslaget kan også delta på åpne mesterskap dersom de er spesielt kvalifisert.

Juniorer som går over til åpen klasse og som har vært medlem av juniorlandslaget, har rett til plass på landslaget i åpen klasse i 2. år uten å ha oppnådd EM-kravet, og kan likevel uttas til WEC og EM.

Utøvere på regionale satsningsgrupper kan bli tatt ut til Nordisk mesterskap.

Alle uttak vil også forutsette tilgjengelig plass i klassen og budsjettmessig dekning for deltagelse.  Å være en del av satsningsgruppen gir ikke utøveren automatisk rett til å bli uttatt i landslagstroppen for det enkelte arrangement/mesterskap eller treningssamling etc. Uttak til de enkelte arrangementer/mesterskaper foretas av TIK. Landslagssjefen kan etter en helhetsvurdering avvike fra kriteriene.

Landslag

Definisjoner av landslag i Norges styrkeløftforbund.

  • Åpen klasse (Se landslaget i styrkeløft og benkpress her)
  • IPC
  • Junior (Se landslaget i styrkeløft og benkpress her
  • Veteran
  • Annen representasjon (regionslag, klubblag og lignende)

 Uttak

Det er 2 uttak per kalender år, 1.januar og 1.juli. Altså første halvår og andre halvår.

Kilokrav for landslag og internasjonale mesterskap

Styrkeløft

* Klasse -43 og -53 gjelder bare ungdom og junior.

* Arrangeres ikke for øyeblikket

Damer

Vektklasse

43

47

52

57

63

72

84

+84

VM

365,0

395,0

420,0

460,0

505,0

555,0

605,0

EM

355,0

385,0

410,0

450,0

495,0

540,0

590,0

WEC

335,0

365,0

390,0

430,0

470,0

510,0

545,0

Nordisk *

300,0

325,0

350,0

380,0

425,0

465,0

505,0

Regionslag

300,0

325,0

350,0

380,0

425,0

465,0

505,0

VM-Junior

305,0

320,0

350,0

370,0

410,0

455,0

495,0

535,0

EM-Junior

290,0

305,0

330,0

350,0

390,0

435,0

470,0

510,0

Nordisk-Junior

270,0

280,0

305,0

325,0

360,0

415,0

445,0

480,0

Nordisk-Ungdom

250,0

260,0

280,0

300,0

330,0

385,0

410,0

440,0

Regionslag-Junior

250,0

270,0

290,0

315,0

340,0

380,0

420,0

455,0

Regionslag-Ungdom

225,0

240,0

260,0

280,0

305,0

340,0

380,0

410,0

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

+120

VM

635,0

700,0

765,0

825,0

880,0

930,0

990,0

1035,0

EM

620,0

680,0

745,0

805,0

855,0

905,0

965,0

1010,0

WEC

590,0

645,0

710,0

765,0

815,0

860,0

920,0

960,0

Nordisk *

530,0

585,0

640,0

690,0

735,0

775,0

830,0

865,0

Regionslag

525,0

580,0

630,0

680,0

725,0

770,0

820,0

855,0

VM-Junior

525,0

575,0

630,0

690,0

745,0

795,0

840,0

900,0

935,0

EM-Junior

500,0

545,0

600,0

655,0

710,0

755,0

795,0

855,0

890,0

Nordisk-Junior

455,0

505,0

555,0

610,0

660,0

700,0

735,0

790,0

820,0

Nordisk-Ungdom

420,0

470,0

515,0

565,0

610,0

650,0

680,0

730,0

760,0

Regionslag-Junior

420,0

470,0

520,0

570,0

610,0

650,0

690,0

740,0

770,0

Regionslag-Ungdom

380,0

425,0

470,0

510,0

550,0

585,0

620,0

665,0

695,0

Styrkeløft – Utstyrsfritt

Damer

Vektklasse

43

47

52

57

63

72

84

+84

VM

300,0

325,0

345,0

380,0

417,5

455,0

497,5

EM

292,5

317,5

337,5

370,0

407,5

442,5

485,0

Regionslag

247,5

270,0

287,5

315,0

347,5

375,0

412,5

VM-Junior

247,5

265,0

287,5

305,0

337,5

377,5

410,0

440,0

EM-Junior

235,0

252,5

272,5

297,5

320,0

357,5

390,0

417,5

Nordisk-Junior

222,5

230,0

252,5

267,5

297,5

342,5

367,5

395,0

Nordisk-Ungdom

207,5

215,0

230,0

247,5

272,5

317,5

337,5

362,5

Regionslag-Junior

205,0

212,5

232,5

247,5

275,0

317,5

340,0

365,0

Regionslag-Ungdom

192,5

200,0

212,5

230,0

252,5

292,5

312,5

335,0

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

+120

VM

522,5

580,0

620,0

680,0

730,0

755,0

815,0

852,5

EM

510,0

565,0

605,0

662,5

712,5

735,0

795,0

832,5

Regionslag

432,5

480,0

515,0

562,5

605,0

625,0

675,0

707,5

VM-Junior

430,0

477,5

522,5

555,0

620,0

647,5

690,0

722,5

757,5

EM-Junior

407,5

452,5

497,5

527,5

590,0

615,0

655,0

687,5

720,0

Nordisk-Junior

375,0

417,5

457,5

502,5

545,0

577,5

607,5

652,5

677,5

Nordisk-Ungdom

347,5

387,5

425,0

465,0

502,5

537,5

560,0

602,5

627,5

Regionslag-Junior

347,5

385,0

422,5

465,0

505,0

535,0

562,5

602,5

627,5

Regionslag-Ungdom

322,5

357,5

392,5

430,0

465,0

497,5

517,5

557,5

580,0

 

Benkpress

Damer

Vektklasse

43

47

52

57

63

72

84

+84

VM

95,0

105,0

112,5

117,5

125,0

137,5

152,5

EM

90,0

100,0

107,5

112,5

120,0

130,0

145,0

Nordisk

75,0

82,5

90,0

95,0

102,5

112,5

125,0

Regionslag

80,0

87,5

92,5

97,5

105,0

115,0

125,0

VM-Junior

70

80,0

90,0

97,5

102,5

107,5

117,5

132,5

Regionslag-Junior

65

72,5

77,5

82,5

87,5

95,0

102,5

112,5

Regionslag-Ungdom

57,5

67,5

72,5

77,5

82,5

90,0

97,5

105,0

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

+120

VM

162,5

185,0

205,0

230,0

250,0

270,0

297,5

325,0

EM

155,0

175,0

195,0

217,5

237,5

257,5

282,5

310,0

Nordisk

132,5

150,0

167,5

187,5

205,0

220,0

247,5

277,5

Regionslag

135,0

152,5

170,0

190,0

207,5

222,5

245,0

267,5

VM-Junior

120

137,5

157,5

175,0

195,0

215,0

230,0

257,5

277,5

Regionslag-Junior

112,5

122,5

137,5

152,5

170,0

185,0

200,0

220,0

240,0

Regionslag-Ungdom

100

110,0

125,0

137,5

152,5

165,0

180,0

197,5

215,0

 

Benkpress – IPC

Damer

Vektklasse

41

45

50

55

61

67

73

79

86

+86

VM

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

107,5

EM

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Regionslag

50,0

52,5

57,5

62,5

67,5

72,5

77,5

82,5

87,5

92,5

VM-Junior

55,0

57,5

62,5

67,5

72,5

77,5

82,5

87,5

92,5

97,5

EM-Junior

50,0

52,5

57,5

62,5

67,5

72,5

77,5

82,5

87,5

92,5

Regionslag-Junior

45,0

47,5

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

Herrer

Vektklasse

49

54

59

65

72

80

88

97

107

+107

VM

107,5

120,0

130,0

142,5

155,0

165,0

175,0

185,0

192,5

202,5

EM

102,5

112,5

122,5

132,5

145,0

155,0

165,0

175,0

182,5

190,0

Regionslag

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

157,5

165,0

172,5

VM-Junior

95,0

105,0

115,0

125,0

137,5

147,5

155,0

162,5

170,0

177,5

EM-Junior

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

157,5

165,0

172,5

Regionslag-Junior

80,0

90,0

97,5

107,5

115,0

125,0

132,5

137,5

142,5

150,0

Se kvalifiseringskrav til NM i styrkeløft og benkpress her.

 

Kilde

Organisasjonshåndboka versjon 7

www.styrkeloft.no