Regler i styrkeløft

 

De offisielle tekniske reglene vedlikeholdes av IPF og publiseres på engelsk her. Ved
konflikter mellom den engelske versjonen og versjoner på andre språk er det den
engelske versjonen som gjelder.

 

Sist oppdatert november 2013.

GENERELLE REGLER FOR KONKURRANSER I STYRKELØFT

Alle steder i de tekniske regler, hvor ordet ”han” eller ”hun” benyttes, skal en slik henvisning omfatte
begge kjønn.
1. (a) Det internasjonale Styrkeløftforbund (IPF) anerkjenner følgende løft som skal tas i
samme rekkefølge ved alle konkurranser arrangert i henhold til IPFs regler:
A. Knebøy – B. Benkpress – C. Markløft – D. Sammenlagt
1. (b) Konkurranser finner sted mellom løftere i kategorier bestemt ut fra kjønn, kroppsvekt og
alder. Herrers og damers åpne verdensmesterskap tillater deltagelse av løftere over 14
år. I stevner der et mesterskap i åpen kategori er kombinert med f.eks et subjunior- eller
juniormesterskap, kan en løfter velge å delta i enten juniormesterskapet eller det åpne
mesterskapet, og motta premie kun i det mesterskapet han/hun valgte å delta.
1. (c) Reglene gjelder alle konkurransenivåer.
1. (d) Hver deltager tildeles tre forsøk i hver øvelse. Løfterens beste godkjente forsøk i hver
øvelse teller med i sammenlagtresultatet. Hvis to eller flere løftere oppnår samme
sammenlagtresultat, skal den letteste løfter plasseres foran den tyngre løfteren.
1. (e) Hvis to løftere noteres for samme kroppsvekt under innveiningen og senere oppnår
samme sammenlagtresultat ved avslutningen av konkurransen, skal den løfteren som
først oppnår resultatet plasseres først. Hvis det utdeles premier for de beste
plasseringer i henholdsvis knebøy, benkpress og markløft eller hvis det settes
verdensrekord, gjelder samme fremgangsmåte.
2. IPF arrangerer og godkjenner gjennom sine medlemsforbund følgende verdensmesterskap:
Kombinerte åpne verdensmesterskap for herrer og damer
Kombinerte verdensmesterskap for subjunior og junior for herrer og damer
Kombinerte verdensmesterskap for masters for herrer og damer
Kombinerte åpne verdensmesterskap i benkpress for herrer og damer
Kombinerte verdensmesterskap for subjunior og junior i benkpress
Kombinerte verdensmesterskap for masters i benkpress for herrer og damer
3. IPF anerkjenner og registrerer verdensrekorder for de samme løft innenfor følgende kategorier:
Alderskategorier:
Herrer Åpne Fra den dag han fyller 14 år og oppad. Det gjelder ingen kategoribegrensninger her.
Sub-juniorer Fra den dag, han fyller 14 år og hele det kalenderår, hvor han fyller 18 år.
Juniorer Fra 1. jan. det kalenderår han fyller 19 år, og hele det kalenderår han fyller 23 år.
Masters I Fra 1. jan det kalenderår han fyller 40 år, og hele det kalenderår han fyller 49 år.
Masters II Fra 1. jan det kalenderår han fyller 50 år, og hele det kalenderår han fyller 59 år.
Masters III Fra 1. jan det kalenderår han fyller 60 år, og hele det kalenderår han fyller 69 år.
Masters IV Fra 1. jan det kalenderår han fyller 70 år, og oppad.
Damer Åpne Fra den dag hun fyller 14 år og oppad. Det gjelder ingen kategoribegrensninger her.
Sub-juniorer Fra den dag hun fyller 14 år, og hele det kalenderår hun fyller 18 år
Juniorer Fra 1. jan. det kalenderår hun fyller 19, og hele det kalenderår hun fyller 23 år.
Masters I Fra 1. jan det kalenderår hun fyller 40 år, og hele det kalenderår hun fyller 49 år.
Masters II Fra 1. jan det kalenderår hun fyller 50 år, og hele det kalenderår hun fyller 59 år..
Masters III Fra 1. jan det kalenderår hun fyller 60 år, og oppad.
Konkurransedeltagelse skal begrenses til deltagere som er 14 år eller eldre.
4. For alle aldersgruppeinndelinger avgjøres plasseringen av løfternes sammenlagtresultat i
henhold til de normale regler. (gjelder opp til og med M IV for begge kjønn (fra 70 år og opp))
Alderskategorier og videre oppdeling av dem kan benyttes nasjonalt etter bestemmelsene i
det enkelte nasjonale forbund.
Vektklasser:
Herrer
Subjunior og junior 53,0 kg. Opp til 53,0 kg.
59,0 kg. Opp til 59,0 kg.
66,0 kg. Fra 59,01 kg. til 66,0 kg.
74,0 kg. Fra 66,01 kg. til 74,0 kg.
83,0 kg. Fra 74,01 kg. til 83,0 kg.
93,0 kg. Fra 83,01 kg. til 93,0 kg.
105,0 kg. Fra 93,01 kg. til 105,0 kg.
120,0 kg. Fra 105,01 kg. til 120,0 kg.
120,0 kg+ Fra 120,01 kg. og oppad.
Damer
Subjunior og junior 43,0 kg. Opp til 43,0 kg.
47,0 kg. Opp til 47,0 kg.
52,0 kg. Fra 48,01 kg. til 52,0 kg.
57,0 kg. Fra 52,01 kg. til 57,0 kg.
63,0 kg. Fra 57,01 kg. til 63,0 kg.
72,0 kg. Fra 63,01 kg. til 72,0 kg.
84,0 kg. Fra 72,01 kg. til 84,0 kg.
84,0 kg+ Fra 84,01 kg. og oppad.
5. Hver nasjon kan delta med maks. 8 deltagere fordelt på de 8 vektklasser for herrer samt med
7 deltagere i de 7 vektklasser for damer. Det kan ikke være mer enn 2 deltagere fra en enkelt
nasjon i én og samme vektklasse. For junior og subjunior gjelder det 9 deltakere/klasser for
menn og 8 deltakere/klasser for damer.
6. Det er tillatt hver nasjon å stille med maks. 5 reserver. For å kunne delta i konkurransen må
de ha blitt nominert 60 dager før datoen for mesterskapet med vektklasse og beste
sammenlagt resultat i nasjonale eller internasjonale konkurranser de siste 12 måneder.
7. Hver nasjon skal innlevere en lagoversikt som inneholder hver enkelt løfters navn og
vektklasse. Beste sammenlagt resultat oppnådd ved et nasjonalt eller internasjonalt stevne
innenfor de siste 12 måneder skal oppgis. Dette kan inkludere hans/hennes resultat fra forrige
års internasjonale mesterskap i samme vektklasse. Dato og navn på stevnet hvor resultatet
ble oppnådd må også oppgis. Disse opplysninger, som er en preliminær nominasjon, skal
innleveres til mesterskapssekretæren for IPF eller for regionen samt til den stevneansvarlige
(meet director) minst 60 dager før mesterskapsdatoen. Den endelige nominasjonen skal
innleveres minst 21 dager før konkurransen. Nominerte løftere som ikke har resultat fra de
ovennevnte stevnene vil bli rangert i første gruppe hvis hans/hennes vektklasse blir oppdelt i
grupper. Manglende overholdelse av disse bestemmelser kan medføre diskvalifikasjon av det
lag som ikke har overholdt reglene. Så lenge en løfter er utestengt av IPF eller sin region kan
han kan ikke kvalifisere seg for verdensmesterskap, internasjonale eller regionale mesterskap.
Den endelige nominasjonen 21 dager før mesterskapet starter er klassefast, etter dette er det
ikke anledning til å bytte vektklasse.
8. Poengfordelingen ved alle verdens-, kontinental- og regionale mesterskap skal være: 12, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 – for de 9 første plasseringer i hver vektklasse, hvoretter enhver løfter som
klarer et sammenlagt resultat i konkurransen, skal ha 1 poeng. Poengfordelingen ved
nasjonale mesterskap avgjøres selvstendig av det nasjonale forbund.
9. Kun de poeng som er blitt scoret av de fem best plasserte løftere fra hver nasjon, teller med i
lagkonkurransen ved alle internasjonale mesterskap. Hvis det scores likt på poeng, vil de
endelige lagplasseringer bli avgjort som beskrevet i pkt. 11. Hvis en løfter fra et lag bryter IPFs
anti-doping regler under et stevne hvor lagrankingen baseres på summen av individuelle
resultater/poeng, skal poengene for denne løfteren trekkes fra lagresultatet. Dette kan ikke
erstattes av resulatet/poengene fra en annen løfter på laget.
10. Enhver nasjon som har vært medlem av IPF i mer enn tre år, bør medta minst én internasjonal
dommer blant lagets ledere ved verdensmesterskap. Hvis det ikke er noen dommer med fra
en slik nasjon, eller hvis laget har en dommer med som ikke virker som enten dommer eller
jury under mesterskapet, vil kun resultatene for de 4 beste løftere telle med i lagkonkurransen.
Det skal gis premier til de lag som plasseres blant de 3 første. Hvis et lag eller en nasjon står
likt med andre, skal det lag som har oppnådd det største antall førsteplasser, plasseres som
nr. 1. Hvis to nasjoner står likt og har oppnådd like mange førsteplasser, skal det lag som har
oppnådd flest andreplasser, plasseres som nr. 1 – osv. gjennom de 5 poenggivende
plasseringer.
11. Ved alle IPF-mesterskap skal det utdeles en ”Beste løfter” premie til den løfter med best
resultat i henhold til Wilks-tabellen. Det utdeles også premie til andre- og tredjeplass.
12. Ved internasjonale mesterskap vil det bli utdelt medaljer til første-, andre- og tredjeplassene i
hver klasse utregnet etter sammenlagtresultatene. Det skal dessuten utdeles medaljer eller
diplomer til første-, andre- og tredjeplassene i de individuelle øvelser knebøy, benkpress og
markløft i hver klasse. Hvis en løfter ikke får godkjent noen av sine tre forsøk i knebøy og/eller
benkpress, kan løfteren fortsette konkurransen og være med å konkurrere om premier i
øvelsen(e) hvor han får godkjent resultat. For å motta en premie for dette resultatet må
løfteren gjøre et oppriktig/”ekte” forsøk i hver av de tre øvelsene. En løfter må stille på
premieutdelingen og skal være iført offisiell landslagsdress pluss landslags- eller IPF-godkjent
T-skjorte for å kunne entre podiumområdet for å motta sin premie/medalje. En løfter som ikke
oppfyller dette, med mindre han/hun er skadet og har behov for øyeblikkelig medisinsk
behandling, vil ikke motta premie/medalje fra mesterskapet.
13. Det er forbudt å klapse eller fike til en løfter foran publikum eller media.

UTSTYR OG SPESIFIKASJONER

Vekt
Stevnevekt skal være elektronisk og digital, og registrere kroppsvekt med to desimaler. Den må ha
kapasitet til å veie opp til minimum 180 kg. Det må kunne forevises gyldig vektsertifikat utstedt mindre
enn ett år før stevnestart.
Podium
Alle løft skal utføres på et podium som måler mellom 2,5 m x 2,5 m som minste mål og 4,0 m x 4,0 m
som høyeste mål. Høyden ikke være over 10 cm fra den omliggende scene el. fra gulvet. Podiets
overflate skal være flat, fast og plan og være dekket av sklisikkert teppe. Gummimatter eller lignende
overdekkingsmateriale er ikke tillatt.
Stenger og vektskiver
Ved alle styrkeløftkonkurranser som er arrangert i henhold til IPFs regler, skal det kun anvendes
stenger beregnet til vektskiver. Bruken av stenger eller skiver som ikke overholder de korrekte
spesifikasjoner, vil ugyldiggjøre konkurransen og alle oppnådde rekorder. Kun de stenger og
vektskiver som svarer til gjeldende spesifikasjoner, skal brukes under hele stevnet for alle løfts
vedkommende. Stangen skal ikke skiftes ut under konkurransen, med mindre den etter Teknisk
Komités, juryens eller dommernes skjønn blir bøyd eller beskadiget på en eller annen måte. Stenger
som skal brukes ved alle IPF-mesterskap skal ikke være forkrommede på det riflete området. Kun
stenger og skiver som har fått offisiell IPF-godkjennelse kan brukes ved IPF-verdensmesterskap eller
ved setting av verdensrekorder. Fra 2008 vil det bli en standard for avstanden for riflingen på IPF
godkjente stenger standard basert på en av de opprinnelig godkjente stengene.
(a) Stangen skal være rett, godt riflet og rillet og skal overholde følgende mål:
1. Den sammenlagte lengde skal ikke overskride 2,2 m.
2. Avstanden mellom stoppringenes innsider skal være minst 1,31 m og skal ikke være over 1.32
m
3. Stangens diameter skal ikke være mer enn 29 mm eller under 28 mm.
4. Den samlede vekt av stang og låser skal være 25 kg,
5. Diameteren av stangens ytterstykker til påsetning av skiver skal være 50-52 mm.
6. Det skal være en maskinforarbeidet avmerkning rundt stangen, eller den skal være merket
med tape, slik at det er en avstand på 81 cm mellom avmerkningene.
IPF godkjent styrkeløftstang
Guideline for avstand på riflingen
Målt i millimeter innenfor ytterstykkene
29
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
120 245

160
250
440
(b) Vektskivene skal overholde følgende bestemmelser:
1. Alle skiver som brukes i konkurranser, skal veie innenfor 0,25% eller 10 gram av deres
korrekte pålydende verdi.
Pålydende verdi i kg Maksimum Minimum
50,0 50,125 49,875
25,0 25,0625 24,9375
20,0 20,05 19,95
15,0 15,0375 14,9625
10,0 10.025 9,975
5,0 5,0125 4,9875
2,5 2,51 2,49
1,25 1,26 1,24
0,5 0,51 0,49
0,25 0,26 0,24
2. Hullstørrelsen i midten av skiven skal maks. utgjøre 53 mm og minst være på 52 mm.
3. Skivene skal være av flg. størrelse: 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg og 50 kg.
4. Til rekordforsøk er det tillatt å benytte lettere skiver for å nå en vekt som er minst 0,5 kg over
den gjeldende rekord.
5. Skiver som veier 20 kg og over, skal ikke være mer enn 6 cm i tykkelse. Skiver som veier 15
kg og under, skal ikke være mer enn 3 cm tykke. Gummiskiver trenger ikke å følge disse
tykkelsene.
6. Skivene skal ha flg. farger: 10 kg og under: valgfri farge; 15 kg: gul; 20 kg: blå; 25 kg: rød; 50
kg: grønn.
7. På alle skivene skal vekten klart være angitt, og skivene skal være satt på stangen på en slik
måte at den tyngste skiven skal være innerst, deretter den nest tyngste etc., så dommerne
kan lese vekten på hver enkelt skive.
8. De første og tyngste skiver skal settes på stangen med forsiden innover; resten av skivene
settes på med forsiden utover.
9. Diameteren på de største vektskiver skal ikke være mer enn 45 cm.
10. Gummiskiver eller skiver belagt med gummi er akseptable hvis det er minst 10 cm fra
yttersiden av låsene til stangens ende, så skivepåsetterne kan gripe fatt i stangen utenfor
skivene
Låsene
(a) Skal alltid brukes i konkurranser.
(b) De skal hver veie 2,5 kg.
Knebøystativet
(a) I internasjonale mesterskap skal det kun benyttes knebøystativ fra fabrikanter som er
offisielt registrert og godkjent av Teknisk Komite.
(b) Knebøystativet skal være utformet så det kan innstilles fra en minimumshøyde på 1
meter i laveste stilling til minst 1,70 m i høyeste stilling med maks. 5 cm fra trinn til
trinn.
(c) Alle hydrauliske stativer skal kunne sikres i den ønskede høyde ved hjelp av en
stålpinne.
Benken
I internasjonale mesterskap skal det kun benyttes benkpresstativer og benker fra fabrikanter som er
offisielt registrert og godkjent av Tekniske Komite. Benken skal ha flg. mål:
1. Lengden – minst 1,22 m, og den skal være flat og jevn.
2. Bredden – 29-32 cm.
3. Høyden – 42-45 cm målt fra gulvet til toppen av benkens polstrede overflate, uten at denne blir
trykket ned eller sammenpresset. Høyden av benkens stangholdere, som skal være stillbare,
skal være minst 75 cm og maks. 110 cm målt fra gulvet til stangens hvileposisjon.
4. Minimumsbredden mellom innsidene av stangens hvileposisjoner fra stangholder til
stangholder er 1,10 m.
5. Benkens ende skal stikke 22 cm frem foran midten av stativet med en toleranse på 5 cm i
begge retninger.
6. En festet sikkerhetsanretning skal alltid benyttes.
Klokker
Klokke som kan vise kontinuerlig nedtelling fra inntil 20 minutter skal være synlig for alle (arena,
podium, oppvarmingsområde). I tillegg skal det finnes synlig for trener og løfter en klokke som viser
gjenstående tid for å melde neste forsøk.
Lys
Det skal finnes et lyssystem slik at dommerne kan gjøre kjent sine avgjørelser. Det er tillatt å bruke
et lyssystem maken til det som anvendes i vektløftning, hvor en dommer trykker på
kontrollknappen når han oppdager en feil. Hvis et flertal av dommerne trykker på knappen, kommer
det en lyd, og løfteren vet at han har begått en feil. Han behøver så ikke å fullføre løftet. Hver
dommer kan utløse et hvitt og et rødt lys svarende til henholdsvis et godkjent løft og et ikke
godkjent løft. Lysene skal plasseres vannrett, så de svarer til de tre dommeres posisjoner. De skal
være forbundet på en slik måte at de lyser samtidig og ikke hver for seg, når lysene aktiveres av de
tre dommere. For å ta høyde for en nødsituasjon, dvs. et sammenbrudd av det elektriske system,
skal dommerne utstyres med små hvite og røde flagg eller stenger for å vise dommeravgjørelsen
etter hoveddommerens tydelige ordre ”flagg” (vis flagene).
Feilkort/skilt.
Etter at lysene har blitt aktiverte og kan ses, løfter dommeren/dommerne et kort eller et skilt eller
aktiverer et lyssystem som viser årsaken/årsakene til at løftet ikke ble godkjent.
Dommernes nummererte kortsystem – årsaker til underkjennelse av et løft
Kortenes farge:
Feil nr. 1 = rødt kort
Feil nr. 2 = blått kort
Feil nr. 3 = gult kort
KNEBØY BENKPRESS MARKLØFT
1. (rød)
Mislykket forsøk på å bøye
knærne og la kroppen gå
ned, inntil overflaten av
benene ved hofteleddet er
lavere en toppen av
knærne.
1. (rød)
Stangen senkes ikke ned til
brystet eller magen. Dvs
når ikke brystet eller
magen, eller berører beltet.
1. (rød)
Mislykket forsøk på å låse
knærne ved avslutningen av
løftet.
Mislykket forsøk på å stå
oppreist med skuldrene
tilbake.
2. (blå)
Mislykket forsøk på å innta
en oppreist stilling med
låste knær ved begynnelse
og avslutning av et løft.
2. (blå)
Enhver nedadgående
bevegelse av hele stangen
under selve presset.
Mislykket forsøk på å
presse stangen opp til full
utretting av armene ved
løftets avslutning.
2. (blå)
Enhver nedadgående
bevegelse før stangen når
sluttstillingen. Hvis stangen
synker når skuldrene trekkes
tilbake i sluttstillingen, bør
dette ikke være grunn til å
underkjenne løftet.
Støtte av stangen på lårene
under utførelsen av løftet.
Hvis stangen trekkes
langsomt oppover lårene og
lager en kant i muskulaturen,
men ikke blir støttet av
lårene, skal løftet ikke
underkjennes.
3. (gul)
Flytte foten framover,
bakover, eller sidelengs,
selv om vipping/rulling på
fotsålene tillates.
Løfteren avventer ikke
overdommerens signal ved
begynnelse og avslutning
av et løft.
Dobbeltstart eller mer enn
et forsøk på å komme opp
fra nederste stilling, eller
enhver nedadgående
bevegelse av stanga under
løftet.
Berøring av stangen eller
løfteren av skivepåsetterne
mellom dommerens signaler
for å gjøre løftet
lettere.
Berøring av benene med
albuene eller overarmen for
å være til hjelp for løfteren.
En ganske lett berøring
3. (gul)
La stangen sprette opp
eller synke ned etter at
stangen er blitt holdt stille
på brystet, så løfteren
oppnår en fordel.
Løfteren avventer ikke
dommerens signal ved
begynnelse, under, og ved
avslutning av et løft.
Enhver endring i den valgte
løftestilling under selve
løftet; dvs. enhver hevning
av hode, skuldre eller sete
fra de opprinnelige
kontaktsteder med benken
eller gulvet eller bevegelse
til en av sidene av hendene
på stangen.
Berøring av stangen eller
løfteren av skivepåsetterne
mellom dommerens
signaler for å gjøre løftet
lettere.
3. (gul)
Senkning av stangen før
overdommerens signal.
Tilbakesetting av stangen på
podiet uten å beholde
kontroll med begge hender;
dvs. det gis slipp på stangen
fra håndflatene.
Flytte foten framover,
bakover eller sidelengs, selv
om sidebevegelse eller
vipping/rulling på fotsålene
tillates. Fotbevegelse etter
nedsignal vil ikke gi
underkjent løft.
Manglende overholdelse av
kravene i den senere omtalte
generelle beskrivelse av
løftet.
som ikke gir noen støtte,
skal det ses bort fra.
Enhver form for misting
eller slipping av stangen
etter avslutningen av løftet.
Manglende overholdelse av
kravene i den senere
omtalte generelle beskrivelse
av løftet.
Enhver berøring av benken
eller stativet med løfterens
føtter.
Forsettlig berøring mellom
stangen og stativet under
løftet for å lette presset.
Manglende overholdelse av
kravene i den senere
omtalte generelle beskrivelse
av løftet.
Resultattavle
Det skal finnes en egnet og detaljert resultattavle som skal være synlig for tilskuerne,
funksjonærer og alle som har et ansvar for konkurransens utvikling. Løfternes navn bør stilles
opp etter loddtrekningsnumre for hver klasse. Gjeldende rekord skal vises, og oppdateres om
nødvendig.
Resultattavle
Gruppe: Knebøy Benkpress Markløft
NR. NAVN NASJ.
KR.
VEKT
1. 2. 3. 1. 2. 3.
SUB
TOT
1. 2. 3. TOT PLASS
1
2
3
14

PERSONLIG UTSTYR

Drakt
Støttedrakt
I styrkeløft og benkpresskonkurranser kan det kun benyttes drakter som er offisielt registrert og
gjodkjent av Teknisk Komite. Listen over godkjent utstyr (pr 01.juli 2010) fryses fra 01.07.2010 til
31.12.2014.
Ikke-støttende drakt
Vektløfting / bryting / trikot / singlet. Må følge spesifikasjonene som angitt i (c), (d), (e). Drakten må
ikke godkjennes av Teknisk Komite.
Det skal brukes løftedrakt. Den skal bestå av enkelttrådet strekkmateriale, i ett stykke i draktens fulle
lengde, uten påsatte lapper, polstring eller inndeling i felt ved hjelp av søm som ikke er nødvendige for
fabrikasjonen av drakten. Alle sømmer, feilaktige eller ikke som etter Teknisk komités, juryens eller i
tilfelle av de forannevntes fravær, dommernes mening kun er med for å forsterke eller stramme
drakten opp, skal ha til følge at drakten ikke blir godkjent. Drakten skal passe til kroppen, uten at den
sitter løst. Stroppene skal bæres over skuldrene når det løftes i en konkurranse. Løftedrakten er
underkastet flg. krav:
(a) Drakten kan ha enhver/alle farger.
(b) Løftedrakten kan påføres merke, emblem, logo og/eller påskrift med løfterens nasjon,
nasjonale forbund eller sponsor. Alt som er støtende eller kan gi sporten et dårlig ry, er forbudt (jf.
Kontroll av drakten og det personlige utstyr pkt. 11 ang. sponsorlogo). Løfterens navn kan påføres
all bekledning eller utstyr
(c) Søm og sømkanter kan ikke være over 3 cm i bredden og 0,5 cm i tykkelsen. Kun ikke
støttende trikot/ bryter- og vektløfterdrakt kan ha søm og sømkanter som er over 3 cm i bredden.
Den ikke støttende trikot/ bryter- og vektløfterdrakt kan gjerne ha dobbelt tykkelse av samme
materiale i størrelsen 12 X 24 cm i skrittet.
(d) Sømmene kan gjerne beskyttes eller forsterkes med et smalt lag gasbind eller strekkmateriale
som ikke overskrider 2 cm i bredden eller 0,5 cm i tykkelsen.
(e) Drakten skal ha ben, og beinlengden skal være min. 3 cm og maks. 15 cm målt fra midten av
skrittet. Målingen foretas ved å trekke en linje fra den øverste søm i skrittet og måle ned benet fra
denne. Utskjæringen til draktens ben behøver ikke å være gjort så den nøyaktig løper parallelt
rundt om benet. Snittet kan være høyere på yttersiden av benet. Ikke støttende drakter kan ha en
benlengde opp til 25 cm.
(f) Alle endringer av drakten som overskrider de ovenfor nevnte gjeldende bredder, lengder og
tykkelser, gjør drakten ulovlig i konkurranser.
(g) Selv om endringer/sammensyninger for å stramme opp løftedrakter og støttende trøyer ikke
gjør dem ulovlige, skal de foretaes i de originale sømmer. Enhver endring av brystområdet vil
gjøre knebøy- og markløftdrakter ulovlige.
(h) Hvis det er blitt foretatt en oppstramning, må det overskytende materiale ikke foldes og sys
tilbake på drakten. Når skulderstropper forkortes og det overskytende materialet er lengre enn 3
cm, må dette være på innsiden av drakten og ikke sydd tilbake og festet til stroppen. Utstikkende
ende kortere enn 3 cm kan være på utsiden og trenger ikke syes fast. Enhver kutting av
overskytende materiale er forbudt.
T-skjorte og støtteskjorte.
En T-skjorte eller støttende trøye (supportive shirt) i ettlags strekkmateriale, i enhver farge eller
flerfarget, skal bæres under løftedrakten under utførelsen av knebøy og benkpress, men er frivillig
for herrer i markløft. En kombinasjon av begge er forbudt. Kvinner skal bære en T-skjorte eller
støttende trøye i alle 3 løft.
Støttende trøyer, slik som de er godkjent av Teknisk Komité og oppført på listen over godkjent
utstyr og bekledning som regelmessig utsendes av komiteen, kan brukes i alle tre øvelser. Alle de
betingelser som gjelder for T-skjorten, gjelder også for støttetrøyer. Støttetrøyen skal ikke være så
lang at den dekker baken når den stappes ned i drakten, og derved tjener som ekstra støtte. I
tillegg kan det kun anvendes søm på de i nedenstående diagram anviste posisjoner. Eneste tillatte
endringer av benkpress-skjorter er innstramming i de originale sømmene i armområdet, det er ikke
tillatt å åpne de originale sømmene. Innkorting av ermelengden er ikke tillatt. Ermene skal ikke
rekke nedenfor albuen. Produsenten må spesifisere original minimums- og maksimumslengde på
skjorteermene. Enhver annen endring av skjorten, spesielt endring av hals- eller brystområdet, vil
gjøre skjorten ulovlig.
T-skjorten er underkastet flg. regler:
a) Den skal ikke bestå av gummi eller lignende strekkmateriale.
b) Den skal ikke ha noen lommer, knapper, lynlåser, flipp/krave eller V-formet hals.
c) Den skal ikke ha sømforsterkning.
d) Den skal være laget enten av bomull eller av polyester eller en kombinasjon av disse
to materialer. Denimstoff skal ikke anvendes.
e) Den skal ikke ha ermer som slutter enten nedenfor utøverens albue eller oppe ved
utøverens deltamuskel. Utøveren må ikke under konkurranser skyve ermene på en
slik T-skjorte opp til deltamuskelen i IPF-konkurranser. T-skjorter skal ikke bæres med
vrangen ut. ”Erector skjorte” som benyttes i knebøy og markløft kan være uten ermer.
f) Den er uten påtrykk hvis det ikke er den offisielle T-skjorte for den aktuelle
konkurranse løfteren deltar i, eller den er påført merke og/eller påskrift med løfterens
nasjon, nasjonale eller regionale forbund eller sponsor. Alt som er støtende eller kan
gi sporten et dårlig ry, er forbudt. Sponsorlogoen skal også være i overensstemmelse
med pkt. 10 under Kontroll av drakten og det personlige utstyr (sponsorlogo).
Underbukser
Suspensorium eller vanlig underbukser (ikke boxer-shorts) av enhver kombinasjon av bomull,
nylon eller polyester skal bæres under løftedrakten. Kvinner kan også bruke vanlig BH eller
sports-BH. Badebukser eller annen kledning som er preparert med gummi eller består av et
lignende strekkmateriale, unntagen i linningen, kan ikke bæres under løftedrakten. Støttende
undertøy kan ikke benyttes i IPF konkurranser.
Sokker
Det kan brukes sokker.
a) De kan ha enhver farge/alle farger og fabrikantens logo.
b) De kan ikke være så lange at de berører knebind eller knebeskyttere.
c) Strømper eller sokker i full lengde, strømpebukser eller lignende er strengt forbudt.
I markløft MÅ man benytte sokker/knestrømper som dekker og beskytter skinnleggene.
Beltet
Et belte kan benyttes. Hvis benyttet, skal beltet bæres på utsiden av løftedrakten. Materiale og
konstruksjon:
(a) Selve beltet skal være laget av lær, vinyl el. lignende ikke strekkbart materiale med en eller
flere lamineringer som kan være limet og/eller sydd sammen.
(b) Det kan ikke inneholde noen form for polstring, avstivning eller annen understøttelse av noe
som helst materiale, verken på overflaten eller skjult innen i beltets lamineringer.
(c) Spennen skal være fastgjort i den ene enden av beltet ved hjelp av lærsøm og/eller ved sying.
(d) Det kan anvendes en en- eller togrenet spenne eller en hurtigspenne.
(e) En beltehempe skal være festet nær spennen ved hjelp av lærsøm og/eller sting.
(f) Navnet på løfteren, løfterens nasjon, stat eller klubb kan stå på yttersiden av beltet.
Mål:
1. Beltets maksimale bredde er 10 cm.
2. Beltets maksimale tykkelse er 13 mm.
3. Spennens innvendige bredde er maks. 11 cm.
4. Spennens bredde fra ytterside til ytterside er maks. 13 cm.
5. Hempenes maksimale bredde er 5 cm.
6. Avstanden mellom enden av beltet og den borterste del av hempen kan maksimalt
være 25 cm.
Beltets korrekte mål:
Sko eller støvler
Sko eller støvler skal benyttes.
(a) Med sko menes kun sportssko, sportsstøvler, vektløfter- og styrkeløftsko eller markløftslippers.
Det ovennevnte refererer til innendørssport, f.eks bryting eller basketball. Fjellsko/tursko hører
ikke til denne kategorien.
(b) Ingen del av undersiden skal være høyere enn 5 cm.
(c) Undersiden skal være flat, dvs uten oppbygging eller annen endring fra standard design.
(d) Løse såler som ikke er en del av den fabrikkerte sko, kan høyst være 1 cm tykke.
Støttebind
Det tillates kun bind av entrådet kommersielt vevet elastikk som er dekket med polyester, bomull
eller en blanding av begge materialer eller medisinsk crepe.
Håndledd:
1. Håndleddbind skal ikke være over 1 m. lange og over 8 cm brede. Enhver form for stropp,
hempe, etc. som brukes til å fastgjøre bindet skal regnes inn i lengden på én meter. Bindet
kan ha en tommelstropp som kan brukes som hjelp når bindet tas på. Den skal ikke være over
tommelfingeren eller andre fingre under selve løftet.
2. Vanlige kommersielle svettebånd kan anvendes når de ikke er over 12 cm brede. En
kombinasjon av svettebånd og håndleddbind er ikke tillatt.
3. Håndleddstøttebindet skal ikke surres mer enn 10 cm ovenfor og 2 cm nedenfor midten av
håndleddet, slik at bindet målt fra den ene side til den andre ikke er over 12 cm.
Knær:
4. Støttebindene kan ikke være lenger enn 2 m og ikke bredere enn 8 cm. Knebindet kan ikke
være mer enn 15 cm ovenfor og 15 cm nedenfor midten av kneleddet, slik at bindet målt fra
den ene side til den andre ikke er over 30 cm. Som et alternativ kan det anvendes en IPFgodkjent
elastisk knevarmer som ikke er over 30 cm lang. Når knevarmere brukes i
utstyrsfrie konkurranser skal løfteren være i stand til å ta på knevarmerne uten assistanse.
Medisinske/kirurgiske knebind er også en valgmulighet. En kombinasjon av de to muligheter
er strengt forbudt. Neoprene er ”syntetisk” gummi, men er kun akseptabelt brukt i
knebeskyttere.
5. Knebindene kan ikke berøre sokkene eller løftedrakten.
6. Det kan ikke brukes støttebind andre steder på kroppen.
7. Støttende bind.
Kun knebind fra produsenter som offisielt er registrerte og godkjent av IPFs Tekniske Komité
kan brukes i styrkeløftkonkurranser.
Ikke-støttende bind.
Bind laget av medisinsk crepe eller bandasjer, og svettebånd krever ingen godkjennelse fra
Teknisk Komité.
7. Det er tillatt å bruke to lag medisinsk tape (plaster) rundt tommelfingrene, men ellers ingen
steder på kroppen unntagen etter offisiell tillatelse fra juryen eller overdommeren. Medisinsk
tape kan ikke brukes som en hjelp slik at løfteren kan holde stangen bedre.
8. Ved først å innhente tillatelse fra juryen, stevnelegen, eller annet førstehjelpspersonell på vakt,
kan det benyttes medisinsk tape på de steder hvor det er oppstått skader på kroppen,
såfremt dette ikke gir løfteren en uberettiget fordel.
9. Ved alle konkurranser hvor det ikke er en jury tilstede eller noe medisinsk personale på vakt,
har overdommeren kompetanse til å avgjøre bruk av medisinsk tape.
Kontroll av det personlige utstyr
(a) Kontroll av drakten og det personlige utstyr for alle løftere i konkurransen kan finne sted på et
hvilket som helst tidspunkt (tidspunktene vil vanligvis bli offentliggjort på det tekniske møte)
under stevnet opp til 20 minutter før starten på gjeldende vektklasse.
(b) Det skal utpekes minst to dommere til å utføre denne oppgaven. Alt utstyr skal undersøkes og
godkjennes før det får det offisielle stempel eller merke.
(c) Bandasjer som er over de tillatte mål skal avvises, men kan forkortes til den foreskrevne
lengde og vises pånytt.
(d) Enhver gjenstand som ikke er ren eller hel, skal avvises.
(e) Det signerte kontrollskjemaet skal leveres til formannen for juryen ved kontrollens avslutning.
(f) Hvis en løfter etter kontrollens avslutning viser seg på podiet og er iført eller bruker ulovlig
utstyr som ikke er registrert på kontrollskjemaet, bortsett fra gjenstander som dommerne ved
en feiltagelse har godkjent, skal løfteren straks diskvalifiseres fra konkurransen.
(g) Alt utstyr beskrevet under «Drakten og det personlige utstyr» skal kontrolleres.
(h) Hatter er strengt forbudt og skal ikke bæres under løftingen. Gjenstander som ur, smykker,
tannbeskyttere, briller og kvinnelige hygieneartikler skal ikke kontrolleres.
(i) Før et forsøkt på verdensrekord skal løfteren inspiseres av Teknisk Kontrollør. Hvis det
konstateres at løfteren er iført eller anvender ulovlig utstyr, bortsett fra det dommerne ved en
feiltagelse måtte ha godkjent, skal løftet erklæres for ugyldig og løfteren skal diskvalifiseres
fra konkurransen.
Sponsorlogo
Nasjoner eller løftere som ønsker å gjøre bruk av reglene ang. sponsorlogoer på drakten eller det
personlige utstyr, skal søke om tillatelse hos generalsekretæren. Søknaden skal sendes minst 3
måneder før den offentliggjorte dato for den første konkurransen og skal ledsages av en avgift fastsatt
av Executive. Hvis det gis tillatelse til å gjøre bruk av logoen, skal dette plasseres et passende sted
etter avtale mellom IPF og nasjonen eller løfteren og kan bæres i den resterende del av det år og det
følgende kalenderår. Avgiften dekker kun én sponsor og én nasjon. IPF forbeholder seg rett til å avslå
en anmodning hvis en slik ikke lever opp til de krevde normer for god smak eller er i strid med en
tidligere forpliktelse som IPF måtte ha påtatt seg overfor en eller annen sponsor som f.eks. TV eller
en promotor av et mesterskap. IPFs styre forbeholder seg retten til å begrense størrelsen på logoen.
Nasjonene eller løfterne kan ha nasjonale emblemer eller merker uten betaling av avgift. Fabrikklogoer
som er påført IPF-godkjente artikler som det allerede er betalt avgift for, krever ikke ytterligere avgifter.
Løftere som ønsker å bruke sponsorlogo må vise en gjeldende tillatelse eller kvittering til dommerne i
utstyrskontrollen, med mindre det er på IPFs godkjenningsliste. Logoer fra produsenter trenger ikke å
bli dekket over eller maskert på ikke-støttende drakter, t-skjorter og belter, hvis det ikke måler mer enn
10×2 cm.
Generelt
(a) Bruken av olje, fett eller andre smøremidler på kropp, drakt eller personlig utstyr er strengt
forbudt.
(b) Kun babypudder, harpiks, talkum eller magnesiumkarbonat kan brukes på kroppen og
drakter – ikke på bindene.
(c) Bruk av noen som helst form for klebestoff under sko og støvler er strengt forbudt. Dette
gjelder også innbygget klebestoff, f.eks. glasspapir, smergellerret etc. Heller ikke harpiks
eller magnesiumkarbonat kan brukes. Litt vann er akseptabelt.
(d) Ingen uvedkommende substanser skal anvendes på styrkeløftutstyret. Dette gjelder alle
andre substanser enn de som brukes til å desinfisere og rense stangen, benken og podiet.
(e) Man kan benytte en beskyttende skinne mellom sokken og skinnleggen.

STYRKELØFT OG REGLER FOR UTFØRELSEN

Knebøy
1. Løfteren skal ha ansiktet vendt frem mot den fremre del av podiet. Stangen skal holdes
vannrett over skuldrene og holdes fast med hender og fingre. Diagrammet på side 15 viser
stangens korrekte plassering over skuldrene. Hendene kan plasseres hvor som helst på
stangen innenfor og/eller i kontakt med stoppringene.
2. Etter at stangen er tatt ut av stativet (løfteren kan motta hjelp fra skivepåsetterne for å ta
stangen ut av stativet), skal løfteren gå bakover for å finne den riktige startposisjon. Når han
står helt stille, oppreist med låste knær og stangen i den riktige posisjon, vil overdommeren gi
signal til at løftet kan begynne. Signalet skal bestå av en nedadgående bevegelse med armen
og den hørlige ordre «Squat» (”bøy”). Før løfteren mottar signalet ”Squat”, kan han foreta de
endringer som reglene tillater for å korrigere sin utgangsposisjon, uten at han skal straffes for
det. Av sikkerhetsmessige årsaker vil løfteren bli bedt om å sette stangen tilbake (”replace”) i
stativet sammen med en bakoverbevegelse av armen fra overdommerens side, hvis han etter
5 sekunder ikke er i den korrekte stilling for å påbegynne løftet. Hoveddommer vil så informere
om årsaken til at signal ikke ble gitt.
3. Etter dommerens signal skal løfteren bøye knærne og la kroppen gå ned, inntil overflaten av
benene ved hofteleddet er lavere enn toppen av knærne. Det tillates kun ett forsøk. Forsøket
anses for påbegynt, når løfteren har bøyet i knærne.
4. Løfteren skal returnere til den strake utgangsstilling og med strekte knær. Dobbeltstart i
bunnen av knebøyforsøket eller noen nedadgående bevegelse tillates ikke. Når løfteren står
stille (i den tilsynelatende avsluttende stilling), vil overdommeren gi signal til at stangen skal
legges på plass.
5. Signalet om å legge stangen på plass består av en bakover håndbevegelse og den hørlige
ordre «Rack» (På plass). Løfteren skal da bevege seg frem og legge stangen tilbake i stativet.
Av sikkerhetsmessige årsaker kan løfteren be om assistanse fra skivepåsetterne til å legge
stangen på plass i stativet. Løfteren skal bli under stangen mens dette skjer. Fotbevegelse
etter ”Rack”-signalet vil ikke gi underkjent løft.
6. Det skal være minimum 2 og maksimum 5 skivepåsettere på podiet om gangen. Dommerne
kan treffe beslutning om antall skivepåsettere på podiet til enhver tid – 2, 3, 4 eller 5.
Diskvalifiseringsgrunner i Knebøy
1. Løfteren avventer ikke overdommerens signal ved begynnelse og
avslutning av et løft.
2. Dobbeltstart i nederste posisjon eller en nedadgående bevegelse, mens
løfteren fra nederste posisjon er på vei tilbake i utgangsstillingen.
3. Mislykket forsøk på å innta en oppreist stilling med låste knær ved
begynnelse og avslutning av et løft.
4. Flytte foten framover, bakover, eller sidelengs. Vipping/rulling på
fotsålene tillates.
5. Mislykket forsøk på å bøye knærne og la kroppen gå ned, inntil overflaten
av benene ved hofteleddet er lavere en toppen av knærne.
6. Berøring av stangen eller løfteren av skivepåsetterne mellom dommerens
signaler for å lette løftet.
7. Berøring av benene med albuene eller overarmene. Det tillates dog lett
kontakt, hvis løfteren ikke får støtte/hjelp av dette.
8. Enhver form for å miste eller slippe stangen fra seg etter avslutningen av
løftet.
9. Manglende overholdelse av kravene i den foran omtalte generelle
beskrivelse av løftet.
Diagrammene nedenfor viser en typisk men ikke obligatorisk plassering av stangen og
den krevde dybde i knebøy:
Benkpress
1. Den fremre del av benken skal stilles på podiet slik at den vender ut mot overdommeren eller
står i en vinkel på 45°.
2. Løfteren skal ligge på ryggen med hode, skuldre og sete i berøring med benkens overflate.
Føttene må være flate på golvet (så flate som formen på skoen tillater). Hendene skal gripe i
stangen som ligger i stativet, med tommelfingeren rundt stangen. Denne stilling skal
opprettholdes under hele løftet. Fotbevegelse er tillatt såfremt foten beholdes flatt på
plattingen. Håret må ikke skjule bakhodet når man ligger på benken. Hestehale foetrekkes.
3. For å oppnå en fast fotstilling kan løfteren benytte plater med en flat overflate eller
blokker/forhøyninger, som ikke er over 30 cm i samlet høyde, til å oppbygge podiets
overflate. Forhøyninger i størrelsen 5, 10, 20 og 30 cm bør være tilgjengelige for å plassere
føttene på ved alle internasjonale konkurranser.
4. Det skal ikke være flere enn fem og ikke færre enn to skivepåsettere tilstede på podiet på
noe tidspunkt. Etter at løfteren har plassert seg korrekt, kan han gjerne anmode om hjelp fra
skivepåsetterne til å ta stangen ut av stativet. Avløftet skal, hvis dette skjer ved hjelp fra
skivepåsettere, foregå til strake armer.
5. Avstanden mellom hendene skal ikke overskride 81 cm målt mellom pekefingrene (begge
pekefingrene skal være innenfor 81 cm-merkene, og hele pekefingrene må være i kontakt
med 81-cm merket hvis man bruker maksimal grepsbredde). Omvendt grep er forbudt.
6. Etter at løfteren har tatt stangen ut fra stativet med eller uten hjelp fra skivepåsetterne, skal
han vente med låste albuer på overdommerens startsignal. Dette gis så snart løfteren ligger
stille med stangen i den riktige stilling. Av sikkerhetsmessige årsaker vil løfteren bli bedt om
å legge stangen tilbake i stativet (replace) ”på plass” samtidig med en bakoverbevegelse av
armen, hvis han innen 5 sekunder ikke ligger i den korrekte startposisjon. Hoveddommer vil
så informere om årsaken til at signal ikke ble gitt.
7. Signalet til å påbegynne løftet består av en nedadgående armbevegelse sammen med det
hørlige signal «start».
8. Etter å ha mottatt signalet skal løfteren senke stangen ned på brystet (må ikke berøre beltet)
og holde den urørlig på brystet til hoveddommer gir det hørlige signalet ”Press”. Løfteren skal
så presse den opp til strake armer med låste albuer. Når stangen holdes stille i denne
posisjonen vil det hørlige signalet «rack» ( ”på plass”) bli gitt samtidig som dommeren gjør en
bakoverbevegelse med armen . Hvis stangen er senket til brystet og blir der mer enn 5
sekunder, er hoveddommers signal «replace».
Regler for handikappede som konkurrerer i IPF-mesterskap i enkeltøvelsen benkpress.
Det skal avholdes benkpressmesterskap uten en egen avdeling for handikappede løftere.
F.eks kan blinde, synshemmede og bevegelseshemmede assisteres til og fra benken. Med
assisteres menes ”med hjelp av coach/trener og/eller med hjelp av krykker, stokker eller
rullestol”. Konkurransereglene er de samme som for de ikke-handikappede løftere.
For løftere som har fått amputert et ben eller en del av dette, skal protesen betraktes som
om den er et naturlig lem. Løfteren skal innveies uten protesen med den vekt tillagt som
gjelder i henhold til brøkene i skjemaet under pkt. 5, Innveining. For løftere med
beinproblemer, som er avhengige av benskinner eller lignende for å kunne gå, skal skinnen
eller tilsvarende betraktes som en del av det naturlige lem, og løfteren skal innveies med
skinnen eller tilsvarende på.
Diskvalifiseringsgrunner i benkpress
1. Løfteren avventer ikke dommerens signal ved begynnelse, under, og ved avslutning av et løft.
2. Enhver endring i den valgte løftestilling under selve løftet; dvs. enhver hevning av hode,
skuldre eller sete fra benken eller bevegelse til en av sidene av hendene på stangen.
Fotbevegelse flatt på gulvet/forhøyningene/platene er tillatt, mens å løfte føttene er ikke tillatt.
3. Å la stangen sprette eller synke ned i brystet/magen, etter at stangen er blitt holdt stille, for å
gjøre løftet lettere.
4. Enhver nedadgående bevegelse av hele stangen under selve presset.
5. Stangen senkes ikke ned på brystet/magen, dvs. når ikke helt ned, eller stangen berører beltet
6. Mislykket forsøk på å presse stangen opp til full utstrekning av armene ved løftets avslutning.
7. Berøring av stangen el. løfteren av skivepåsetterne mellom overdommerens signaler for å lette
løftet
8. Enhver kontakt med løfterens føtter og benken eller stativet.
9. Tilsiktet kontakt mellom stangen og stativet.
10. Manglende overholdelse av kravene i den foran omtalte generelle beskrivelse av løftet.
Markløft
1. Løfteren skal stå med front mot forsiden av podiet, og stangen skal plasseres vannrett foran
løfterens føtter og tas med et valgfritt grep i begge hender og løftes, inntil løfteren står i
oppreist stilling.
2. Ved løftets avslutning skal knærne være låst og skuldrene tilbake.
3. Overdommerens signal skal bestå av en nedadgående bevegelse med hånden og den
hørlige ordre «Down» (”ned”). Signalet vil først bli gitt når stangen er helt i ro og løfteren synes
å stå i sluttstillingen.
4. Enhver løfting av stangen eller ethvert tilsiktet forsøk på dette teller som et forsøk. Når
forsøket er satt i gang, tillates det ingen nedadgående bevegelse før løfteren når den
utstrekte posisjon med låste knær. Hvis stangen går ned samtidig med at skuldrene trekkes
tilbake (en liten nedoverbevegelse ved avslutningen), bør dette ikke være noen grunn til å
underkjenne løftet.
Diskvalifiseringsgrunner i markløft:
1. Enhver nedadgående bevegelse før stangen når sluttstillingen.
2. Mislykket forsøk på å stå oppreist med skuldrene tilbake.
3. Mislykket forsøk på å låse knærne ved avslutningen av løftet.
4. Avlaste stangen på lårene under utførelsen av løftet. Hvis stangen dras oppover langs låret,
men ikke støttes, skal forsøket ikke underkjennes. Tvil bør ved alle dommeravgjørelsene
komme løfteren til gode.
5. Flytte foten framover, bakover, eller sidelengs. Vipping/rulling på fotsålene tillates.
6. Senkning av stangen før overdommerens signal.
7. Tilbakesetting av stangen på podiet uten å opprettholde kontroll med begge hender. Dvs.
slippe stangen med hendene.
8. Manglende overholdelse av kravene i den foran omtalte generelle beskrivelse av løftet.
Diagrammet under viser en situasjon hvor stangen støttes på lårene:
Innveining
1. Innveining av deltagerne skal ikke finne sted før to timer før starten på en konkurranse i en
bestemt kategori/kategorier. Alle løfterne i denne kategori/kategoriene skal delta i
innveiningen som vil finne sted under tilstedeværelse av 2-3 utpekte dommere for denne
kategori/disse kategoriene. Flere vektkategorier kan slås sammen i én innveining/pulje.
2. Det trekkes lodd om rekkefølgen av innveiningen, hvis dette ikke allerede er skjedd.
Loddtrekkingen bestemmer også løftenes rekkefølge igjennom konkurransen når løftere
anmoder om den samme vekt i deres forsøk.
3. Innveiningsperioden er på 1½ time.
4. For hver enkelt deltager finner innveiningen sted i et avlåst rom hvor kun deltageren selv,
hans trener eller leder og de to/tre dommere er tilstede. Av hygienemessige grunner bør
løfteren ha sokker på når han går opp på vekten – eller stå på en papirserviett.
5. Løfterne skal veies nakne eller i undertøy i henhold til bestemmelsene i det dertil hørende
avsnitt av reglementet, hvis dette ikke avgjørende endrer løfterens vekt. Hvis det oppstår tvil
ang. vekten av undertøy, kan det anmodes om en omveining av løfteren i naken tilstand. I
konkurranser med kvinnelig deltagelse, kan innveiningsprosedyren endres så det sikres at
deltagerne veies inn av kvinnelige funksjonærer. Det kan utpekes ytterligere kvinnelige
funksjonærer til dette formål. Handikappede/amputerte løftere som konkurrerer i
benkpressmesterskap, skal ha følgende lagt til deres kroppsvekt:
For hver ankelamputasjon = 1/54 av kroppsvekten
For hver amputasjon under knehøyde = 1/36 av kroppsvekten
For hver amputasjon over knehøyde = 1/18 av kroppsvekten
For hver hofteamputasjon = 1/9 av kroppsvekten
For løftere med benproblemer, som er avhengige av benskinner eller lignende for å kunne gå,
skal skinnen eller tilsvarende betraktes som om den er et naturlig lem, og løfteren skal
innveies med skinnen eller tilsvarende på.
6. Hver løfter skal kun innveies én gang. Kun de løftere som er for tunge eller for lette til den
påmeldte kategori kan veies igjen. De må la seg veie og forsøke å klare vekta i løpet av den
1½ time, innveiningen varer, ellers vil de bli utelukket fra konkurransen i denne kategori. En
løfter kan kun omveies så mange ganger som tiden tillater, under overholdelse av rekkefølgen
av loddtrekningsnumrene. En løfter kan kun bli veid utenfor tidsfristen på l½ time hvis han har
meldt seg til innveining innen fristens utløp, men som følge av det store antall løftere som
prøver å klare vekta ikke fikk en sjanse for å la seg veie. Det er dommernes avgjørelse om
han kan bli veid ennå en gang. Løfterens registrerte kroppsvekt skal ikke offentliggjøres før
alle løftere som skal konkurrere i denne kategori/disse kategorier, er blitt innveid.
7. En løfter kan bare veies inn i den klassen han var nominert i ved den endelige påmeldingen
da påmeldingsfristen var ute. I de tilfellene hvor man deler en vektklasse opp i grupper, f.eks
A, B og C der vektklassen har mer enn 20 løftere, kan B og C gruppen løfte tidligere på dagen
enn A-gruppen. A-gruppen skal ha maksimum 12 løftere.
8. Løfterne skal kontrollere høyden av knebøy- og benkpresstativene samt forhøyninger til
føttene før konkurransens start. Listen over løfternes stativhøyder skal underskrives med fullt
navn eller med initialer etter kontrollen av løfteren eller treneren. Dette er i deres interesse. En
kopi av dette offisielle dokument gis til juryen, speakeren og den ansvarlige for podiet.

KONKURRANSESTYRING

1. Rundesystemet
a) Ved innveiningen skal løfteren eller hans trener oppgi en startvekt for alle tre løft.
Disse startvektene skal noteres på førsteforsøkskortet, underskrives av løfteren eller
hans trener og oppbevares av den funksjonær som leder innveiningen. Speakerkortet
utgjør dette førsteforsøkskort. Løfteren skal deretter ha utlevert 11 blanke kort til bruk
under konkurransen. Tre til knebøy, tre til benkpress og fem til markløft. Det skal
brukes forskjellige farger til de tre øvelser. Etter å ha avsluttet sitt første forsøk skal
løfteren eller dennes trener beslutte seg for den vekt som han ønsker i andre forsøk.
Denne vekt skal noteres i rubrikken «2. forsøk» og leveres til sekretæren for
konkurransen eller en annen dertil utnevnt funksjonær før utløpet av tidsfristen på et
minutt. Samme prosedyre gjelder ved 2. og 3. forsøkene i alle tre øvelser. Ansvaret
for å levere forsøkskortene innenfor tidsfristen påhviler ene og alene løfteren eller
dennes trener. Med rundesystemet er det ikke lengre noe behov for mange
sekretærer idet forsøkskortet skal leveres direkte til den utpekte funksjonær.
Eksempler på forsøkskort vises nedenfor. Husk at rubrikken til førsteforsøkene på de
kort som løfteren har fått utlevert kun skal brukes til en ev. endring av
førsteforsøkene. På samme måte skal 4. og 5. rubrikk i markløft kun brukes til de to
tillatte endringer av 3. forsøket, hvis slike ønskes. I enkeltøvelsen benkpress skal det
brukes et kort i likhet med det som brukes i markløft.
Speakerkort:
SPEAKERKORT
Navn, fornavn: Fødselsdag:
Nasjon: Kroppsvekt: Klasse:
Wilks-formel: Loddtrekningsnr.:
Underskrift: løfter / trener
Øvelse 1.. forsøk 2. forsøk 3. forsøk Beste forsøk 4. forsøk
Knebøy
Benkpress
Subtotal Subtotal
Markløft
Grupper: 1, 2, 3, 4, 5 Plassering: Wilks-poeng: Sammenlagt
Forsøkskort:
Knebøy
Navn%%%%%%%%
ˇ ˇ ˇ
1. forsøk 2. forsøk 3. forsøk
Underskrevet:
%%%%%%.
Benkpress
Navn%%%%%%%%
ˇ ˇ ˇ
1. forsøk 2. forsøk 3. forsøk
Underskrevet:
……………………..
Markløft
Navn%%%%%%%%
ˇ ˇ ˇ
1. forsøk 2. forsøk 3. forsøk
1. endr.ˇ 2. endr.ˇ
Underskrevet:
%%%%%%..
b) Når det deltar 10 eller flere løftere i en klasse, kan det gjerne dannes grupper som
består av ca. like mange løftere i hver. Det skal imidlertid dannes grupper når det er
15 eller flere løftere i samme klasse. En klasse kan være en enkelt vektklasse eller
enhver sammensetning av vektklasser, alt etter hvordan arrangøren ønsker å
presentere løfterne. I rene benkpressmesterskap tillates inntil 20 løftere i en gruppe.
c) Gruppesammensetningen avgjøres ut fra løfternes beste sammenlagtresultat som er
oppnådd ved nasjonale eller internasjonale stevner innenfor de 12 foregående
måneder. Løfterne med de laveste sammenlagtresultat utgjør den første gruppen, og
løftere med stadig stigende sammenlagtresultat danner om nødvendig ytterligere
grupper. Hvis en løfter ikke har en sammenlagt innenfor de siste 12 måneder, skal
løfteren automatisk plasseres i første løftegruppe. Dette gjelder også løftere som
ønsker å flytte opp eller ned i vektklassene i forhold til deres opprinnelige påmelding.
d) Hver løfter tar sitt første forsøk i første runde, andre forsøk i annen runde og tredje
forsøk i tredje runde.
e) Når en gruppe består av færre enn 6 løftere, skal det tildeles en ytterligere tidsfrist ved
avslutningen av hver runde på følgende måte: I tilfelle av 5 løftere tillegges et minutt;
ved 4 løftere 2 minutter; ved tre løftere tre minutter. 3 minutter er det maksimale
tidstillegg som tillates ved avslutningen av en runde. Hvis en løfter skal løfte to ganger
etter hverandre, mens klokken løper i forbindelse med tidstillegg, er 3 minutter det
maksimale tillegg han kan få. Når det ytes tidstillegg, skal skivene først tas av og
andre skiver settes på ved utløpet av tilleggstiden, og deretter har løfteren ett minutt
til å starte løftet.
f) Stangen skal belastes med gradvis økende vekt i hver runde. Det kan på intet
tidspunkt tillates å redusere stangens vekt i en runde med unntagelse av de feil som
er beskrevet under pkt. «i», og da først ved avslutningen av runden.
g) Løftenes rekkefølge i hver runde bestemmes av løfternes valg av vekt i deres forsøk.
Hvis to løftere velger samme vekt, skal løfteren med det laveste loddtrekningsnummer
fra innveiningen løfte først. Det samme gjelder ved forsøk i 3. runde i markløft, hvor
vekten kan endres to ganger, med forbehold av at stangen ikke allerede er belastet
med løfterens opprinnelig valgte vekt og speakeren har annonsert løfteren.
Eksempel: Løfter A med loddtrekningsnr. 5 ber om 250 kg. Løfter B med
loddtrekningsnr. 2 anmoder om 252,5 kg. Løfter A klarer ikke de 250 kg. Kan løfter B
senke vekten til 250 kg for å vinne? Nei, rekkefølgen av løftene bestemmes fortsatt av
loddtrekningsnumrene.
h) Hvis en løfter ikke klarer et forsøk, skal han ikke løfte to ganger etter hverandre, men
skal vente til neste runde før han kan forsøke seg på samme vekt igjen.
i) Hvis et forsøk i en av rundene mislykkes som følge av feil påsatt vekt, feil
skivepåsetter- el. utstyrfeil, skal løfteren innvilges et nytt forsøk med riktig vekt. Hvis
feilen skyldes en feil belastet stang, og forsøket ikke er påbegynt, skal løfteren gis
valget imellom enten å fortsette og ta løftet på dette tidspunkt eller å få et nytt forsøk
ved rundens avslutning. I alle andre tilfelle skal et ekstra løft tas ved rundens
avslutning. Skulle løfteren være den siste i runden, skal han tildeles tre minutters
pause før forsøket. Hvis han er den nest siste, skal han tildeles 2 minutter, og er han
tredjesist, skal han ha et minutts tilleggstid. Her skal stangen, når det gis tilleggstid,
belastes så snart forsøkskortet for høyningen er innlevert. Deretter skal tilleggstiden
legges oppå det normale ene minutt som løfteren har til å starte løftet. Klokken settes
i gang, og løfteren vil få den samlede tid til å starte løftet. Løftere som skal løfte to
ganger etter hverandre vil få 4 minutter til å starte løftet. Hvis det er én løfter imellom,
tildeles 3 minutter. Hvis det er to løftere imellom, tildeles 2 minutter, og alle øvrige
løftere får det sedvanlige ene minutt til å starte forsøket.
j) En løfter har rett til en vektendring i det første forsøk i hver øvelse. Vektendringen kan
være høyere eller lavere enn den opprinnelig oppgitte vekt, og rekkefølgen i første
runde vil endres i overensstemmelse med dette. Hvis han er med i første gruppe, kan
denne endring foretas på et hvilket som helst tidspunkt inntil 3 minutter før starten på
denne rundes første løft. De etterfølgende grupper kan endre vekten inntil det er tre
forsøk igjen i den forrige gruppe. Speakeren skal gi beskjed om disse frister i god tid.
Hvis det ikke er blitt gitt korrekt beskjed om disse frister, skal løfterne informeres om
mulighetene for endring av førsteforsøkene, og løfteren kan deretter foreta en endring
innen 1 minutt.
k) k) En løfter skal gi beskjed om antall kilo til 2.- og 3.forsøkene innenfor et minutt etter
at han har avsluttet et løft. Dette ene minutt teller fra det tidspunkt hvor lysene
aktiveres for det forrige forsøket. Hvis det ikke oppgis noen vekt innenfor fristens
utløp, vil vekten i neste forsøk høynes med 2,5 kg. Hvis løfteren har misset sitt forrige
forsøk, og innen ett minutt ikke har gitt beskjed om vekt for neste forsøk, vil stangen
lastes med samme vekt som i det mislykkede forsøket.
l) l) De vekter som oppgis til 2.forsøkene i alle tre øvelser, kan ikke endres. På samme
måte kan 3.forsøkene i knebøy og benkpress ikke endres. I henhold til denne regel
kan et innlevert forsøk ikke trekkes tilbake. Stangen skal lastes med vekten oppgitt på
forsøkskortet, og klokken skal løpe.
m) I tredje runde av markløft er det tillatt med to vektendringer. Vektendringen kan være
høyere eller lavere enn løfterens tidligere oppgitte tredjeforsøk. Disse endringer
tillates imidlertid kun, hvis løfteren ikke er blitt kalt inn til forsøket og stangen ikke
allerede er blitt lastet med den tidligere oppgitte vekt. Hvis overdommeren har meldt
stangen ”klar” eller på annen vis har gitt uttrykk for dette, er løfteren forpliktet til
forsøket.
n) I enkeltøvelsen benkpress er konkurransereglene i hovedsak de samme som for
trekamp. I 3. runde er to vektendringer tillatte, og reglene gjelder som under (m)
ovenfor for markløft. Herav følger at forsøkskortet inneholder 2 felt til endringer.
o) Hvis en klasse består av en enkelt gruppe, dvs. 14 løftere eller færre, skal det holdes
20 minutters pause mellom de enkelte øvelser for å sikre tid til oppvarming og gi
rikelig tid til å rengjøre podiet etc.
p) Når det er to eller flere grupper i en klasse, og det kun anvendes ett podium, vil
gruppene kunne løfte vekselvis. Det vil følgelig ikke være behov for annen pause enn
det som er nødvendig for å klargjøre podiet, etc.
Hvis det f.eks. er to grupper som deltar i en klasse, vil den første gruppen avslutte alle
tre runder i knebøy. Denne vil umiddelbart bli etterfulgt av den andre gruppen som vil
avslutte sine tre runder i knebøy. Podiet vil nå bli gjort klar til benkpress, og den første
gruppe vil avslutte sine tre runder i benkpress og straks bli etterfulgt av den andre
gruppen som vil avslutte sine tre runder i benkpress. Deretter vil podiet bli gjort klart til
markløft, og første gruppe avslutter sine tre runder i markløft umiddelbart etterfulgt av
andre gruppe som avslutter sine tre runder. Med dette system unngås enhver
tidsspille, når man ser bort fra den tiden som er nødvendig for klargjøring av podiet
mellom de enkelte øvelser.
2. Teknisk Komite i samarbeid med arrangøren utpeker følgende funksjonærer:
(a) Stevnespeaker en nasjonal eller internasjonal dommer, være engelskkyndig og snakke
vertsnasjonens språk.
(b) Teknisk sekretær. En internasjonal dommer som bør kunne snakke og skrive engelsk samt
vertsnasjonens språk.
(c) Tidtager (en utdannet dommer).
(d) Ekspedisjonssekretærer
(e) Protokollførere
(f) Skivepåsettere. Korrekt påkledning: Konkurransens T-skjorte eller en alminnelig T-skjorte
som er lik for alle skivepåsetterne. Treningsbukser i én farge, lik for alle skivepåsetterne.
Trenings- eller sportssko. Ytterligere funksjonærer kan utnevnes etter behov; f. eks. leger,
paramedisinere m.fl.
(g) Teknisk Kontrollør (en internasjonal dommer)
Ansvarsområdene for de forskjellige funksjonærer er:
(a) Speakeren er ansvarlig for en effektiv ledelse av konkurransen. Han er seremonimester og
sørger for at forsøkene tas av løfterne på korrekt måte ut fra vekt og om nødvendig,
loddtrekningsnummer. Han annonserer den korrekte vekt til neste forsøk og navnet på
løfteren. Når stangen er lastet og podiet ryddet og klar til løfting, skal overdommeren gjøre
speakeren oppmerksom på dette. Når speakeren annonserer at stangen er klar og løfteren
er kalt til plattformen skal klokken startes. For å klargjøre: Når speakeren annonserer at
stangen er ”klar/lastet” (eng. ”ready/loaded”), er løfteren forpliktet til forsøket. Forsøkene
annonsert av speakeren skal vises på en resultattavle som skal oppstilles på et godt synlig
sted med angivelse av løfternes navn samt loddtrekningsnummer.
(b) Den tekniske sekretær skal være tilstede ved det tekniske møtet før konkurransen. Hvis
Teknisk Komité eller et medlem herfra ikke er tilstede, skal den tekniske sekretær samle inn
opplysninger om de tidspunkter hvor dommerne som i henhold til planen står til rådighet
under konkurransen, er i stand til å dømme. Han vil fylle ut de nødvendige «dommer- og
jurylister» med henblikk på konkurransen og informere dommerne om de kategorier de er
blitt satt til å dømme i. Når de endelige påmeldinger etter det tekniske møte ligger klar,
sørger den tekniske sekretær for at det ligger en resultatliste, utstyrliste, liste til stativhøyde,
innveiningsliste m.v. klar til hver kategori i konkurransen med alle deltagernes navn påført.
Det kan også foretas loddtrekning på dette tidspunkt, så rekkefølgen for innveining og
løftene er kjent. Han har også til oppgave å komme med speakerkort som omfatter alle
kategoriens deltagere. Ovennevnte papirer vil sammen med et passende antall forsøkskort
bli lagt i en konvolutt for hver kategori i konkurransen og gitt til overdommeren for gjeldende
kategori. Den tekniske sekretær skal være tilstede ved hver innveining og informere
dommerne ang. prosedyren og alle andre saker av betydning. Han bør være en kvalifisert
internasjonal dommer, helst fra vertsnasjonen og i stand til effektivt å ta seg av ethvert
problem som måtte oppstå som følge av språkproblemer i stevnehallen. Det er
stevnelederens (meet director) oppgave å fremskaffe alle de nødvendige blanketter/lister, så
den tekniske sekretær kan utføre sitt arbeide. En utførlig funksjonsbeskrivelse samt
dokumenter kan alle stevneledere få gratis fra Teknisk Komité.
(c) Tidtageren er ansvarlig for nøyaktig å notere tidsintervallet mellom annonseringen om at
stangen er klar og løfterens start av forsøket. Han har også til oppgave å registrere
tidsfrister hvor det forøvrig er nødvendig; f.eks. skal en løfter forlate podiet innen 30
sekunder etter et forsøk. Når først klokken er satt i gang, kan den først stoppes ved
tidsfristens utløp, ved start av et løft eller etter overdommerens skjønn. Det er derfor meget
viktig at løfteren eller dennes trener kontrollerer høyden av knebøystativet før han blir kalt
inn, da klokken settes i gang så snart stangen er blitt meldt klar. Alle ytterligere justeringer
av stativet skal finne sted innenfor tidsfristen på et minutt, med mindre løfteren har fått
registrert sin stativhøyde og skivepåsetterne har anvendt feil høyde. Det er derfor viktig at
løfteren eller treneren har underskrevet stativhøydekortet fullt ut eller med initialer. Dette er
et offisielt dokument som skal avgjøre enhver disputt. Løfteren skal påbegynne løftet innen
tidsfristen på ett minutt , etter at han er blitt kalt inn til podiet av speaker. Hvis han ikke har
startet innenfor denne tidsfrist, skal tidtageren rope «tid», og overdommeren skal gi den
hørlige ordre «rack» (stativ) samtidig med en bakover bevegelse av armen. Forsøket vil bli
erklært for «ikke løftet» og som et mislykket forsøk. Når løfteren starter sitt forsøk innenfor
den foreskrevne tidsfrist, skal klokken stoppes. Når et løft regnes som påbegynt , avhenger
av den øvelsen det er snakk om. I knebøy og benkpress faller starten sammen med
dommerens startsignal. Se under avsnittet dommere, pkt. 3. I markløft skjer starten når
løfteren gjør et bevisst forsøk på å løfte stangen.
(d) Funksjonærers ansvar er å samle inn vektangivelsene for de ønskede forsøk fra løfterne
eller deres trenere og gi opplysningene uforandret videre til stevnespeakeren. Løfteren har
et minutt etter avslutningen på et løft til å meddele speakeren, via funksjonæren, den
ønskede vekt til det neste løft.
(e) Protokollførerne har til oppgave å registrere nøyaktig konkurransens resultater og ved
avslutningen sikre at de tre dommere underskriver de offisielle resultatlister, rekordskjemaer
og alle andre dokumenter som krever underskrift. Speakeren skal huske (over mikrofonen) å
minne dommerne på dette innen de forlater hallen.
(f) Skivepåsetterne skal sette på skiver og ta av skiver på stangen, justere knebøy- og
benkpresstativene etter ønske, rense stangen og podiet på overdommerens forlangende og
sørge for at podiet er i orden og ser pent og rent ut under hele konkurransen.
På intet tidspunkt kan det være under to eller flere enn fem skivepåsettere tilstede på podiet.
Når løfteren gjør seg klar til forsøket, kan skivepåsetterne hjelpe ham med å ta stangen ut
av stativet. De kan også hjelpe med å legge stangen på plass etter forsøket. De kan
imidlertid ikke berøre løfteren eller stangen under selve løftet, dvs. i tidsrommet mellom
start- og avslutningssignalene. Det eneste unntak fra denne regel er hvis forsøket virker
farlig og ser ut til å ville ende med å forårsake en skade på løfteren. I så fall kan
skivepåsetterne enten på overdommerens eller løfterens forlangende trå til og avlaste ham.
Hvis løfteren går glipp av et ellers korrekt utført løft p.g.a. en feil fra skivepåsetternes side,
kan han etter dommernes og juryens skjønn tildeles et nytt forsøk ved rundens avslutning.
(g) Før løfteren går på plattingen skal Teknisk Kontrollør påse at løfteren er den som er
annonsert, og at han har korrekt utstyr.
1. Under en hvilken som helst konkurranse som finner sted på et podium eller en scene, har kun
løfteren og hans trener, jurymedlemmene, fungerende dommere, skivepåsettere og Teknisk
Kontrollør rett til å oppholde seg omkring podiet eller på scenen. Under løftets utførelse kan
kun løfteren, skivepåsetterne og dommerne befinne seg på podiet. Trenerne skal forbli
innenfor det av juryen eller det av den bemyndigede tekniske funksjonær utpekte
trenerområde. Trenerområdet skal være definert på en slik måte at treneren kan plassere
seg med god utsikt til løfteren med mulighet til å gi instruksjoner og signaler til løfteren om
tekniske detaljer (som dybden i knebøy). Treneren må være iført overtrekksdress.
2. En løfter kan ikke ta på bind, rette på sitt utstyr el. bruke ammoniakk når han befinner seg i
nærheten av podiet og kan ses av publikum. Den eneste unntagelse fra denne regel er at han
kan spenne beltet.
3. I en internasjonal konkurranse mellom to løftere eller to nasjoner som avvikles i forskjellige
kroppsvektkategorier, kan løfterne løfte vekselvis uansett den valgte vekt. Den løfter som
anmoder om den letteste vekt i sitt første løft, skal løfte først og fastsetter dermed rekkefølgen
for de deretter følgende løft i denne øvelse.
4. I konkurranser godkjent av IPF skal vekten alltid være delelig med 2,5 kg. Med mindre det er
et rekordforsøk så må vektøkningen være minst 2,5 kg mellom alle forsøk.
(a) Ved et rekordforsøk skal stangens vekt være minst 0,5 kg over den gjeldende
rekord..
(b) Under konkurransens gang, kan det hende at en løfter mer om et rekordforsøk
som ikke er delelig med 2,5. Hvis forsøket er godkjent, vil det plusses på
resultatlisten både for enkeltøvelsen og sammenlagtresultatet.
(c) Det kan gjøres rekordforsøk i ethvert eller alle løfterens forsøk.
(d) Løfterne kan kun be om vektøkninger på under 2,5 kg til rekordforsøk innenfor det
mesterskap han deltar i. En master som deltar i herrenes åpne mesterskap kan derfor
ikke innvilges en vektøkning på under 2,5 kg for å sette en masterrekord.
(e) Hvis en løfter i den etterfølgende runde ber om en vekt som ikke er delelig med 2,5
kg, for å slå en rekord, kan følgende skje:
Eksempel 1: Den gjeldende rekord lyder på 302,5 kg. Løfteren A klarer i knebøy 300
kg i første forsøk og ber om 303,5 kg. Løfteren B klarer 305 kg i sitt første forsøk. Nå
skal løfteren A’s andre forsøk settes ned til 302,5 kg.
Eksempel 2: Den gjeldende rekord lyder på 300 kg. Løfteren A ber kun om en
høyning på 1 kg (301 kg) etter å ha klart 300 kg i første forsøk. Løfteren B klarer 305
kg i første runde, og skal i henhold til reglene gå minst 2,5 kg opp og be om 302,5 kg.
5. Overdommeren er enansvarlig for de beslutninger som tas i tilfelle av feil lasting eller
ukorrekte annonseringer fra stevnespeakeren. Hans avgjørelser gis til stevnespeakeren som
deretter gir den korrekte annonsering.
Eksempler på feil i vektpåsettingen:
(a) Hvis stangen lastes med en vekt som er lettere enn den løfteren anmodet om, og
forsøket lykkes, kan han akseptere det godkjente forsøk eller velge å gjøre forsøket
om igjen med den vekt han opprinnelig bad om. Hvis forsøket ikke lykkes, får han
tildelt ytterligere et forsøk med den vekt han opprinnelig ba om. I begge ovennevnte
tilfelle kan ytterligere forsøk kun tas ved avslutningen av den runden hvor feilen
skjedde.
(b) Hvis stangen lastes med en vekt som er tyngre enn den løfteren ba om og forsøket
lykkes, vil forsøket bli godkjent. Vekten kan imidlertid deretter senkes hvis andre
løftere har bedt om en lavere vekt. Hvis forsøket ikke lykkes, vil løfteren få tildelt et
nytt forsøk ved avslutningen av runden hvor feillastingen oppstod.
(c) Hvis belastningen ikke er den samme på begge sider av stangen eller det skjer en
forandring av stangen eller skivene under utførelsen av løftet eller podiet ikke er i
orden – og løfteren klarer forsøket – kan han akseptere forsøket eller velge å ta det om
igjen. Hvis det godkjente løft ikke er delelig med 2,5 kg, vil den lavere vekt som er
delelig med 2,5 kg bli registrert på resultatlisten. Hvis forsøket mislykkes, vil løfteren
få tildelt ytterligere et forsøk, men ytterligere forsøk kan først tas ved rundens
avslutning.
(d) Hvis stevnespeakeren begår en feil og annonserer en vekt som er lettere eller tyngre
enn den løfteren ba om, treffer overdommeren de samme beslutninger som gjelder for
feil i vektpåsettingen.
(e) Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig for løfteren eller hans trener å være i
nærheten av podiet og følge med i konkurransens utvikling, og løfteren går glipp av et
forsøk fordi speakeren unnlot å kalle ham inn til den rette vekt, kan vekten senkes til
det anmodede antall kilo, og løfteren får deretter lov til å ta sitt forsøk ved rundens
avslutning.
6. Tre feilslåtte forsøk i en av øvelsene utelukker automatisk løfteren fra
sammenlagtkonkurransen, men han kan fortsatt konkurrere for premier i de
individuelle øvelsene.
7. Bortsett fra hjelpen med å ta stangen ut av stativet kan løfteren ikke motta noen hjelp fra
skivepåsetterne med hensyn til å finne den riktige posisjon til løftet.
8. Ved avslutningen av et forsøk skal løfteren forlate podiet innen 30 sekunder. Hvis denne regel
ikke overholdes, kan det medføre underkjent forsøk alt etter dommernes skjønn. Reglen med
de 30 sekunder ble kun innført til hjelp for løftere som fikk en skade under løftet eller for
handikappede, f.eks. blinde løftere.
9. Hvis en løfter under oppvarming eller konkurranse kommer til skade eller på annen måte viser
tegn på en tilstand som kunne tyde på at han utsetter sin helse og velbefinnende for fare, har
den offisielle lege rett til å undersøke ham. Hvis legen mener at det ikke vil være tilrådelig å la
løfteren fortsette, kan han i samråd med juryen kreve at løfteren trekkes ut av konkurransen.
Laglederen og treneren skal offisielt informeres om en slik beslutning.
Hvis det oppstår ”ulykker” på podiet eller i oppvarmingsrommet, og stangen eller podiet må
rengjøres for blod eller hud, anbefales det å bruke 1 del aseptisk rengjøringsmiddel i 10 deler
vann for å unngå smitte.
10. Enhver løfter eller trener som p.g.a. dårlig oppførsel ved eller på konkurransepodiet kan sies å
bringe sporten i vanry, skal få en offisiell advarsel. Hvis samme forhold gjentar seg, kan juryen
eller dommerne i mangel av en jury, diskvalifisere løfteren eller treneren og gi treneren
og/eller løfteren ordre til å forlate konkurransestedet. Laglederen skal ha offisiell meddelelse
om både advarsel og diskvalifikasjon.
11. Juryen og dommerne kan ved flertalsbeslutning straks diskvalifisere en løfter eller en
funksjonær, hvis de mener at den dårlige oppførsel er av en så alvorlig karakter at den bør
medføre øyeblikkelig diskvalifikasjon fremfor en offisiell advarsel. Laglederen skal informeres
om diskvalifikasjonen.
12. Ved internasjonale konkurranser skal alle protester mot dommeravgjørelser, klager over
konkurransens avvikling eller over oppførselen hos enhver person eller personer som deltager
i konkurransen, stiles til juryen. Juryen kan kreve at protesten leveres i skriftlig form. Klagen
eller protesten skal leveres til formannen for juryen av laglederen, treneren eller hvis disse
ikke er tilstede, av løfteren. Dette skal skje umiddelbart etter den begivenhet som ga
anledning til protesten eller klagen. Det vil ikke bli tatt stilling til klagen, hvis ovennevnte vilkår
ikke er oppfylt
13. Hvis det er nødvendig, kan juryen midlertidig avbryte konkurransen og trekke seg tilbake for å
ta stilling til domsavsigelsen. Etter behørige overveielser og etter å ha truffet en
flertalsavgjørelse kommer juryen tilbake, og formannen vil informere klageren om
beslutningen. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres til noen annen instans.
Når konkurransen etter pausen skal gjenopptas, skal den første løfter tildeles en pause på tre
minutter før han skal starte løftet. Hvis klagen er rettet mot en løfter eller funksjonær fra et
konkurrerende lag, skal den skriftlige klagen ledsages av et kontant beløp på 75 Euro eller et
tilsvarende beløp i annen valuta. Hvis juryen i sin avgjørelse mener at klagen er av likegyldig
eller ondsinnet art, kan hele beløpet eller en del av dette holdes tilbake og gis til IPF etter
juryens skjønn.
DOMMERNE
1. Det skal være tre dommere, hoveddommer og tre sidedommere. Deres internasjonale
dommerkort skal være gyldig, og plasseres på jurybordet sammen med teknisk kontrollørs
gyldige internasjonale dommerkort.
2. Hoverddommer er ansvarlig for å gi de nødvendige dommersignaler for alle tre løft.
3. De nødvendige dommersignalene er følgende:
Løft Begynnelse Avslutning
Knebøy Et visuelt signal bestående av en
nedadgående bevegelse med armen
sammen med det hørlige signal
«squat» (bøy)
Et visuelt signal bestående av en bakover
bevegelse sammen med det hørlige signal
«rack» (på plass)
Benkpress Et visuelt signal bestående av en
nedadgående bevegelse av armen
sammen med det hørlige signal «start».
Under løftet:
Den hørbare kommandoen ”Press”
etter at stanga ligger urørlig på brystet.
Et visuelt signal bestående av en bakover
bevegelse sammen med det hørlige signal
«rack» (på plass)
Markløft Intet signal nødvendig. Et visuelt signal bestående av en
nedadgående bevegelse med armen
sammen med det hørlige signal «Down»
(ned).
Når en løfter mislykkes i å fullføre et knebøy eller benkpress skal dommersignalet være «rack» («på
plass»)
4. Når stangen er på plass i stativet el. på podiet ved avslutningen av et løft, skal dommerne
kunngjøre sine avgjørelser ved hjelp av lys. Hvitt for et godkjent løft og rødt for et underkjent
løft. Deretter vil kortene bli løftet i været for å fortelle årsaken, hvis løftet underkjennes.
5. De tre dommere kan sette seg rundt podiet på det sted de mener er mest hensiktsmessig rent
synsmessig ved alle tre øvelser. Dog skal overdommeren huske på at han skal være lett å se
for løfterne i knebøy eller markløft. Sidedommerne må ta hensyn til at de må være synlige for
overdommeren slik at han ser at de hever armen.
6. Før konkurransen skal dommerne i fellesskap påse at:
(a) Podiet og konkurranseutstyret i alle henseender er i overensstemmelse med reglene.
Stenger og skiver er kontrollert m.h.t., nøyaktighet i vekt. Defekt utstyr skal avvises.
En reservestang med låser skal være tilgjengelig.
(b) Vekten virker korrekt og er nøyaktig (sertifisert).
(c) Løfterne blir innveid innenfor vekt- og tidsgrensene for deres kategori.
(d) Løfternes bekledning og personlige utstyr i alle henseender er kontrollert og i
overensstemmelse med reglene.
Det er løfterens plikt å sikre at alle de gjenstander han ønsker å bære på podiet er blitt vist
til de dommere som kontrollerer utstyr, og er blitt godkjent. Hvis det oppdages at en løfter
bærer eller bruker en gjenstand som ikke er blitt levert til kontroll, kan løfteren bli straffet
for dette, f.eks. diskvalifikasjon av det siste forsøk.
7. Under konkurransen skal dommerne i fellesskap sikre at:
(a) At vekten på stangen stemmer overens med den stevnespeakeren annonserer .
Dommerne kan utstyres med et vektpåsettingsskjema for denne kontrollen. Denne
oppgave er de tre dommeres felles ansvarsområde.
(b) På podiet skal løfterens drakt og personlige utstyr imøtekomme reglene. Hvis en
dommer har grunn til å betvile en løfters hederlighet i så henseende, kan han etter
løftets avslutning informere overdommeren om sin mistanke. Formannen for juryen
skal da undersøke løfterens drakt og personlige utstyr. Hvis han finnes skyldig i å
bære en ulovlig artikkel, bortsett fra en gjenstand som ved en feiltagelse er blitt
godkjent av dommerne, skal han øyeblikkelig diskvalifiseres fra konkurransen. Hvis
han bærer utstyr som dommerne ved en feiltagelse har godkjent, og det løft han
foretok da problemet ble oppdaget, ble godkjent, skal løfteren ha et nytt forsøk (etter å
ha tatt av det ulovlige utstyr ) ved rundens avslutning.
8. Forut for starten av en knebøy eller benkpress skal sidedommerne rekke hånden i været og
holde den oppe inntil løfteren er i korrekt posisjon for å starte løftet. Hvis det blant dommerne
er et flertall for at det er begått en feil, skal overdommeren ikke gi startsignal. Løfteren kan
bruke den resterende del av tidsfristen til å rette stangens plassering eller startposisjonen, så
han kan motta startsignalet. Når først løftet er påbegynt, skal sidedommerne ikke markere i
tilfelle av feil begått under utførelsen av løftet.
9. Dommerne skal avholde seg fra å komme med kommentarer og må ikke motta noe dokument
eller noen muntlig beskjed om konkurransens utvikling. Derfor er det viktig at hver løfters
loddtrekningsnummer står sammen med løfterens navn på resultattavlen, så dommerne kan
følge utviklingen i rekkefølgen av løftene.
10. En dommer må ikke prøve å påvirke de øvrige dommeres avgjørelser.
11. Overdommeren kan rådføre seg med sidedommerne, juryen eller enhver annen funksjonær
etter behov for å kunne fremskynde konkurransen.
12. Etter eget skjønn kan overdommeren be om at stangen og/eller podiet blir rengjort. Hvis en
løfter eller trener anmoder om rensning av stangen og/eller podiet, skal anmodningen stilles til
overdommeren og ikke skivepåsetterne. I siste runde i markløft skal stanga rengjøres før hver
forsøk, og også i de to første rundene hvis løfteren eller lagleder/trener ønsker det.
13. Etter konkurransen skal de tre dommere underskrive de offisielle resultat- og rekordlister og
alle andre dokumenter som krever underskrift.
14. I internasjonale konkurranser velges dommerne av Den tekniske Komité og de skal ha bevist
sin kompetanse ved internasjonale og nasjonale mesterskap.
15. I internasjonale konkurranser kan det ikke utvelges to dommere fra samme nasjon til å
dømme i samme kategori i konkurranser med flere enn to nasjoner. Hvis en kategori består av
mer enn en pulje, skal alle puljer ha de samme dommerne. Hvis dommerbytte er nødvendig,
skal det skje mellom øvelsene slik at alle løfterne har de samme dommerne i samme øvelse.
16. Utvelgelsen av en dommer som hoveddommer i én kategori utelukker ikke at han blir valgt
som sidedommer i en annen kategori.
17. Ved verdensmesterskap eller andre mesterskap hvor det vil skje forsøk på å slå en
verdensrekord, kan kun IPF kategori 1 og kategori 2- dommere dømme. Hver nasjon kan
melde på maks. tre dommere til et verdensmesterskap, pluss ekstra kategori I dommere som
kan sitte i juryen hvis det mangler dommere. Alle som nomineres som dommere til et
mesterskap må være tilgjengelig dommeroppgaver i minst to dager.
18. Dommerne og jurymedlemmene skal være kledd som følger:
Herrer Om vinteren Mørkeblå blazer med dertil hørende IPF emblem på blazerens venstre
brystlomme, grå bukser samt en hvit skjorte og korrekt IPF-slips
Om sommeren Hvit skjorte , grå bukser og korrekt IPF-slips.
Kvinner Om vinteren Mørkeblå blazer med korrekt IPF-emblem på venstre side av brystet, grått
skjørt eller bukser og en hvit bluse eller skjorte og korrekt IPF-skjerf/slips.
Om sommeren Grått skjørt eller bukser og en hvit bluse eller skjorte.
IPF-emblemer og -slips er røde for kategori I dommere og blå for kategori II dommere. Det er opp til
juryen å avgjøre, om det skal brukes vinter- eller sommertøy. Treningssko passer dårlig til blazeren og
buksene. Det bør benyttes pene sko.
19. Gjeldende kvalifikasjoner for en kategori II dommer er følgende:
(a) En nasjonal dommer som har vært aktiv minimum de siste to år, og som innenfor
denne perioden har dømt minimum to nasjonale styrkeløftmesterskap.
(b) Må bli anbefalt av sitt nasjonale forbund.
(c) Skal bestå den skriftlige og praktiske kategori II prøve ved et verdensmesterskap, et
kontinentalt mesterskap, eller et regionalt mesterskap.
(d) Skal oppnå en score på 90% eller mer både ved de skriftlige og muntlige prøver.
20. En kategori I-dommers kvalifikasjoner er følgende:
(a) Skal ha vært kategori II dommer av god standard i minst 4 år.
(b) Skal ha dømt ved minst 4 internasjonale mesterskap (som kvalifisering teller
verdensmesterskapene i benkpress ikke med).
(c) Skal bestå den praktiske kategori I prøve ved et hvilket som helst verdensmesterskap
(med unntagelse av VM i benkpress), et kontinentalt mesterskap, en regional
konkurranse eller en internasjonal turnering.
(d) Skal ha dømt minst 75 forsøk, hvorav de 35 skal være i knebøy som overdommer.
Førsterundeforsøkene teller ikke med.
(e) Kandidaten skal også krediteres for 25 poeng og ha en kompetansevurdering av
eksaminatoren/eksaminatorene under utstyrkontrollen, innveiningen og under arbeidet
på podiet. Det vil bli foretatt et fradrag på 0,5 poeng for enhver feil i henhold til de
tekniske regler. Eksaminator skal være medlem av IPFs Tekniske Komité eller en
funksjonær utpekt av Teknisk Komité og Dommerregistrar.
(f) Kandidaten skal klare en score på minst 90% av sin samlede eksaminasjon. Heri
inngår de 75 poeng fra beslutningene truffet på podiet ut fra juryens avgjørelser – og
ikke de to øvrige dommeres. De øvrige 25 poeng kommer fra avgjørelsene truffet
under utførelsen av de øvrige plikter, dvs. utstyrkontroll, innveining og inspeksjon av
podiet.
(g) Skal utpekes av det nasjonale forbund til formannen for Teknisk Komité og
Dommerregistrar tre måneder forut for eksaminasjonen. Grunnlaget for å bli utpekt bør
være følgende:
1. Kandidatens kompetanse som dommer.
2. Tidligere status som kategori Il dommer.
3. Villighet til å være disponibel som dommer ved fremtidige internasjonale stevner.
4. Må snakke og forstå engelsk
(h) Et krav til en kategori I kandidat er at han/hun er i stand til å konversere på engelsk på
et ferdighetsnivå som tillater fullstendig forståelse i diskusjoner når de bes delta i
jurytjeneste.
21. Utvelgelsen av en kandidat m.h.t. en eksaminasjon under IPF er underkastet følgende
kriterier:
(a) Antallet av mottatte innstillinger.
(b) Antallet av de eksaminasjonssteder som er til rådighet.
(c) Det løpende behov for kategori I dommere i de forskjellige nasjoner.
22. Prøveprosedyren er som følger.
(a) Kategori 2: En skriftlig eksaminasjon vil finne først finne sted, når det har vært
avholdt et grundig og omfattende kurs med gjennomgang av reglene under ledelse
av en godkjent kategori I dommer som er blitt utnevnt til hovedeksaminator av IPFs
Tekniske Komité. En praktisk eksaminasjon etterfølger den skriftlige under en
konkurranse, hvor kandidaten skal sitte som sidedommer og dømme i alt 100 løft,
hvorav 40 skal være i knebøy. Kandidaten skal i dette tidsrom nøye vurderes av
minst én internasjonal kategori I-dommer. Kandidaten skal oppnå en score på minst
90% i alle sine avgjørelser sammenlignet med et flertall av bedømmernes vurdering.
Bedømmelsen begynner med førsterundeforsøkene. Skriftlig og praktisk kategori 2
eksamen kan bare holdes i forbindelse med internasjonale og regionale
styrkeløftmesterskap.
(b) Kategori I: Det vil kun bli avviklet en praktisk prøve for en kandidat ved et
verdensmesterskap (med unntagelse av VM i benkpress), kontinentale mesterskap,
regionale konkurranser eller internasjonale turneringer. Kandidaten vil bli nøye
vurdert av juryen. Kandidaten skal oppnå en score på minst 90% i alle sine
avgjørelser sammenlignet med et flertall av jurymedlemmenes vurdering inklusive
kandidatens kompetanse m.h.t. å ivareta alle andre oppgaver som utstyrkontroll,
innveiningsprosedyre m.v. Den første rundes forsøk teller ikke med, og
bedømmelsen begynner med 2.forsøkene.
23. Eksaminasjonsgebyret skal betales til dommerregistratoren før eksaminasjonen. Alle prøvens
bedømmelsesark skal utfylles av den/de eksaminerende dommer(e). Når prøven er slutt, skal
kandidaten orienteres om prøvens resultat. De utfylte bedømmelsesark skal sammen med
eksaminasjonsgebyret sendes til dommerregistratoren.
24. Etter å ha mottatt prøvens resultater skal dommerregistratoren informere kandidatens
nasjonale forbunds sekretær om resultatene og sende beviser om at prøven er bestått m.v. til
kandidaten.
25. En kandidat som skal opp til en praktisk prøve vil bli eksaminert av juryen (til kat. 1) eller
den/de utpekte eksaminerende dommer(e) (til kat. 2) som avgjør om kandidaten består eller
stryker.
26. En dommers forfremmelse gjelder fra den dag han har bestått prøven.
27. Kandidater som ikke består prøven, skal vente minst seks måneder før de igjen kan gå opp til
prøven.
28. Registrering:
(a) Alle dommere skal registreres på nytt i IPF, for å opprettholde deres nåværende
kvalifikasjoner og på et passende nivå.
(b) Re-registreringen skal finne sted den 1. januar hvert olympiske år.
(c) Det er dommerens eget nasjonale forbunds ansvar å innsende det nødvendige
registreringsbeløp på 50 Euro til IPFs kasserer sammen med en kort oversikt over de
internasjonale og nasjonale dommeroppgaver han har hatt i den foregående
registreringsperiode.
(d) En dommer som ikke har vært aktiv i en fireårs periode eller unnlater å la seg
registrere, mister sin rett til å fungere som dommer. Han vil da måtte ta en ny prøve.
(e) Et dommerkort som er blitt utstedt mindre enn 12 måneder før de olympiske leker,
skal først fornyes det etterfølgende olympiske år pr. 1. januar.
29. IPFs dommerregistrator skal sende hvert nasjonale forbund følgende:
(a) En liste over nåværende dommere med korrekt registrerte kreditiver. Oppdateres
hvert år.
(b) En liste over de dommere som skal la seg registrere for å bevare deres kreditiver.
30. For å kunne bli registrert på nytt skal internasjonale dommere, både kategori 1 og 2, skal ha
dømt minst to internasjonale og to nasjonale mesterskap i fireårsperioden mellom de
olympiske år. Ett nasjonalt benkpressmesterskap og ett utstyrsfritt mesterskap kan tillates for
re-registrering.

JURYEN OG DEN TEKNISKE KOMITÉ

Jury
1. Ved verdensmesterskap og kontinentale mesterskap utpekes det en jury som skal presidere
over konkurransene.
2. Juryen skal bestå av tre eller 5 kat. 1 dommere, og hvis det ikke er et medlem av Teknisk
Komité tilstede, skal den med størst ansiennitet utpekes som formann for juryen.
Femmannsjury kan kun forekomme på World Games eller styrkeløft-VM i åpen klasse.
3. Jurymedlemmene skal alle være fra forskjellige nasjoner med unntagelse av formannen for
IPF og formannen for Teknisk Komité.
4. Juryens funksjon er å sikre at de tekniske regler følges korrekt.
5. Under konkurransen kan juryen ved flertallsavstemning erstatte enhver dommer som ved sine
avgjørelser, etter juryens mening, viser seg å være inkompetent. Dommeren skal forut for
utskiftningen ha mottatt en advarsel.
6. Dommernes upartiskhet kan ikke betviles, men en dommerfeil kan begås i god tro. I slik et
tilfelle skal dommeren ha lov til å forklare årsaken til den avgjørelse som er skyld i advarselen.
7. Hvis det stilles en protest til juryen mot en dommer, skal dommeren straks informeres om
protesten. Juryen bør ikke unødvendig stresse dommerne på podiet.
8. Hvis det begås en alvorlig dommerfeil som ikke er i overensstemmelse med de tekniske
regler, kan juryen treffe de nødvendige foranstaltninger til å rette feilen. Etter deres skjønn
kan de gi løfteren ytterligere et forsøk.
9. Kun i ekstreme situasjoner, hvor det er skjedd en tydelig eller grov dommerfeil, kan en
enstemmig jury etter samråd med dommerne endre en avgjørelse. Kun 2-1
dommeravgjørelser kan vurderes omgjort.
10. Medlemmene av juryen skal plasseres så de sikres fritt utsyn over konkurransen.
11. Før hver enkelt konkurranse skal formannen for juryen klart sikre seg at medlemmene av
juryen har et inngående kjennskap til deres funksjon og til alle nye bestemmelser som endrer
eller supplerer reglene i den nåværende utgave av regelsamlingen.
12. Utvelgelsen av løftere til dopingkontroll skal alltid gjøres av Dopingkommisjonen..
13. Hvis det spilles musikk i forbindelse med løftningen, bestemmer juryen lydstyrken. Musikken
skal stanses når løfteren løfter av stangen i knebøy og benkpress, og når løfteren starter
markløftet.
14. Dommerkortene må signeres når vektklassen er avsluttet.
IPFs tekniske komité
1) Består av en formann som skal være kat. En dommer valgt av kongressen, og opp til ti
medlemmer fra forskjellige nasjoner utvalgt av IPFs styre i samråd med formannen for
Teknisk Komité og en løfterrepresentant.
2) Har til oppgave å undersøke alle krav og forslag av teknisk art som tilsendes IPF fra de
tilsluttede forbund.
3) Utpeker overdommeren, sidedommerne og juryen for verdensmesterskap.
4) Trener og instruerer de dommere som ikke har nådd internasjonalt nivå ennå, og
reeksaminerer dem som allerede har nådd dette nivået.
5) Informerer IPF-kongressen, formannen og generalsekretæren via Dommerregistrar om hvilke
dommere som er kvalifiserte til å dømme etter en eksamen eller en reeksaminasjon.
6) Avholder kurser for dommere før enhver større konkurranse som f.eks.
verdensmesterskapene. Utgiftene i forbindelse med disse kurs eller prøver dekkes av det
arrangerende forbund.
7) Foreslår på IPFs kongress opphevelse av en internasjonal dommers dommerkort, når dette er
nødvendig.
8) Utsender via styret materiale av teknisk art som har med treningsmetoder og utøvelsen av
styrkeløft på konkurranseplan å gjøre.
10.
(a) Er ansvarlig for å inspisere alt konkurranse- og personlig utstyr slik som det er definert
i regelsamlingen, og utstyr som er blitt innsendt av forskjellige fabrikanter med det
formål å kunne bruke ordene «Godkjent av IPF» i deres kommersielle annonser. Hvis
den tilsendte artikkel/de tilsendte artikler overholder de gjeldende IPF-regler og
bestemmelser, og IPF Executive Komite er enige med avgjørelsen fra Teknisk Komite
skal det innkreves et gebyr av IPFs styre, og deretter vil det bli utstedt et
godkjennelsessertifikat av Den tekniske Komité.
(b) Ved hvert års avslutning skal det sendes et fornyelsesgebyr, hvis størrelse avgjøres
av IPFs styre, for hver artikkel til IPF m.h.t. en fornyelse av sertifikatet. Hvis det er blitt
endret på designet, skal artikkelen innsendes til Den tekniske Komité igjen m.h.t.
kontroll og fornyelse av sertifikatet.
(c) Hvis fabrikanten på et eller andre tidspunkt, etter at godkjennelsessertifikatet er blitt
utstedt, endrer design på det konkurranse- eller personlige utstyr som tidligere var
innsendt m.h.t. godkjennelse og det ikke lengre imøtekommer gjeldende IPF-regler og
bestemmelser, skal IPF tilbakekalle godkjennelsen. IPF vil ikke utstede et nytt
sertifikat før endringene i designet er blitt rettet, og artikkelen eller artiklene er blitt
innsendt til Tekniske Komité til ny kontroll.

VERDENSREKORDER

Internasjonale konkurranser:
1. Verdensrekorder kan kun settes i stevnene nevnt ovenfor. Det vil si mesterskap som er
approberte og anerkjente av IPF. Verdensrekorder aksepteres uten veining av vektstangen
eller løfteren, forutsatt at løfteren er blitt korrekt innveid før konkurransen og at dommerne
eller Teknisk Komité har kontrollert vekten på vektstangen og skivene før konkurransen. De
rekorder i herrenes kategorier 50-59 år som er høyere enn rekordene i kategorien 40-49 år,
registreres som rekorder i kategorien 40-49 år. Rekorder i kategorien 60-69 som er høyere
enn rekordene i 50-59 kategorien, registreres som rekorder i kategorien 50-59. Rekorder i
kategorien 70+ som er høyere enn rekordene i 60-69 kategorien, registreres som rekorder i
kategorien 60-69. 50-59. Kvinnenenes rekorder i kategorien 50-59 som er høyere enn
rekordene i 40-49 kategorien, registreres som rekorder i kategorien 40-49. Rekorder i 60+
som er høyere enn rekordene i 50-59, registreres som rekorder i kategorien 50.59. På samme
måte gjelder det for subjuniorernes 14/18-rekorder som er høyere enn rekordene i kategorien
junior 19/23 at de registreres som rekorder hos juniorene.
2. Registreringskravene til en verdensrekord er følgende:
(a) Den internasjonale konkurransen skal avvikles under godkjennelse av IPF.
(b) Enhver av de utøvende dommere skal være i besittelse av et gyldig internasjonalt
IPF-dommerkort og være medlem av et nasjonalt forbund som er tilsluttet IPF. Det må
være dommere fra tre ulike nasjoner, og det må være en trepersoners jury.
(c) Om dommerne fra alle medlemslandene gjelder det at de handler i god tro og på
kompetent vis. Verdensrekorder kan kun godkjennes hvis angjeldende løfter blir
dopingkontrollert umiddelbart etter konkurransen for hans vektklasse, og at kontrollen
finner sted i henhold til IPFs regler. Resultatet av analysen skal være negativt, og skal
videresendes til IPFs President innen 3 måneder etter konkurransen.
(d) Verdensrekorder kan kun settes med stenger og skiver som er på IPFs gjeldende liste
over godkjent utstyr for bruk i IPF sanksjonerte konkurranser.
(e) For å få godkjent rekorder i individuelle løft (i styrkeløft) må løfteren også oppnå et
sammenlagtresultat. Settes rekorden i benkpress enkeltløft, under et styrkeløftstevne,
trenger han ikke å oppnå sammenlagtresultat, men må ha gjort et godt forsøk på
dette.
(f) Hvis to løftere ber om samme vekt for å sette rekord, og den som løfter først etter
trukket startnummer lykkes, må den neste løfteren legge på 0,5 kg på sitt forsøk for å
sette rekord. Dette vil også gjelde sammenlagtrekord.
(g) Nye rekorder er kun gyldige hvis de overskrider den forrige rekorden med minst 0,5
kg.
(h) Alle rekorder satt under betingelsene listet ovenfor skal bli godkjent og registrert.
3. Verdensrekorder i enkeltøvelsen benkpress skal settes ved de overfor nevnte mesterskap
kjent som enkelt løft, eller som i (a) nedenfor. Samme betingelser som for alle
verdensrekorder.
(a) Hvis en løfter i en styrkeløftkonkurranse overskrider rekorden i enkeltøvelsen
benkpress, vil hun/han også få rekorden i enkeltøvelsen dersom et bona fide forsøk er
gjort i både knebøy og markløft.
(b) Hvis en løfter i enkeltøvelsen benkpress overskrider benkpressrekorden i styrkeløft, vil
hun/han ikke få benkpressrekorden i styrkeløft.