I styrkeløft finnes det regler for hva man er pliktig til og hva man kan velge å ha på seg under et stevne eller mesterskap. For eksempel må alle løftere ha på seg en løftesinglet, sko og t-skjorte. I tillegg må alle ha strømper som dekker skinnleggen i markløft. I tillegg til dette kommer en rekke andre ting man har lov til å ha på seg på stevne slik som belte, knevarmere, løftedrakter, håndleddsbind og surringer. For menn og kvinner er det kjønnsnøytrale regler for bekledning med unntak av ett plagg: alle kvinner må bruke t-skjorte, men for menn er det valgfritt å bruke t-skjorte i markløft. Man må derfor spørre seg om hvorfor det finnes slik særbehandling i en idrett som ellers er likestilt.

Hvorfor er det slik?

Jeg har mange ganger undret meg over hvorfor det er slik, og jeg har også spurt flere andre i styrkeløftmiljøet om hvorfor det er slik at menn og kvinner, som ellers konkurrerer på likt grunnlag, har ulike regler for bekledning. Hva er grunnen til at kvinner må bruke t-skjorte og ikke menn? Eller hvorfor må ikke menn også bruke t-skjorte?

Noen av reglene for t-skjortens utforming i IPFs tekniske reglement for 2015 er blant annet at:

  • T-skjorten må ha ermer. Ermene skal nå nedenfor løfterens deltoid, og må ikke rekke ned til eller over løfterens albue. Ermene skal ikke dyttes opp eller rulles opp på deltoiden mens løfteren konkurrerer.
  • En T-skjorte skal bæres under løftedrakten av alle løftere under utførelsen av knebøy og benkpress og av kvinner i markløft, for menn er det valgfritt i markløft.

Mange av punktene i regelverket er helt klart der til løfterens egen sikkerhet, og for å sørge for at ingen skal ha mulighet til å stille med fordeler som ingen andre har tilgang til, for eksempel vil det å rulle opp t-skjorten kunne gi ekstra støtte. Men hvorfor skal da menn og kvinner behandles ulikt?

I styrkeløft er flere av de kvinnelige løfterne (og helt sikkert flere mannlige også) stolte og glade for at deres idrett handler om prestasjoner og ikke om utseende. Kan dette være grunnen til at IPF mener det er viktig og riktig at kvinner skal tildekkes og ikke menn? Altså at det er viktigere for kvinner å ha på en t-skjorte som dekker utøverens deltamuskel og overkroppen? Men hvis det er tilfelle, bør ikke dette også gjelde menn? Er man redd for at kvinner skal vise for mye kropp på et stevne? De som sitter i teknisk komité eller har deltatt i IPFs kongress må vel også ha lagt merke til at både en løftesinglet og en markdrakt dekker det meste på en kvinnes overkropp?

Hva er best?

Jeg er ikke for at kvinner skal få løfte uten t-skjorte i seg selv, og jeg ønsker ikke å komme med noe endelig forslag til hva som er «best», men jeg er for at det burde vært likt grunnlag for kvinner og menn i en konkurranse. Flere menn vil og kan også få en fordel om ikke kvinner har. For eksempel vil en markdrakt kunne sitte bedre i skuldrene dersom man ikke har en t-skjorte. Hvis reglene ble endret slik at menn også måtte ha på seg t-skjorte ville det være likt for alle – uavhengig av kjønn. Alt det øvrige utstyret i styrkeløft er kjønnsnøytralt, det finnes ingen løftesingleter som er for kvinner, det finnes ingen benksjorter som er både i herremodell og i kvinnemodell, så hvorfor skal man forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn når det kommer til markløftbekledning?

Alvorlige konsekvenser for det svenske styrkeløftforbundet

I Sverige ble det på deres årsmøte i 2014 besluttet av kvinnelige løftere i Sverige skulle få lov til å løfte på stevner uten å måtte bruke en t-skjorte i markløft. Istedenfor å løfte i t-skjorte skal kvinner på svenske mesterskap få løfte i det de omtaler som «sports top» (jeg er litt usikker på om dette er en singlet/tank top eller sports-BH). Jeg har lenge sett på denne beslutningen som forbilledlig for en sport som ellers er svært likestilt. Dette har nå fått alvorlige konsekvenser for svenske landslagsløftere som IPF nå har utestengt fra alle internasjonale konkurranser til forbundet endrer regelbestemmelsen.

Sanksjonene kommer fra IPFs disiplinærkomité og skjer på grunnlag av at regelendringer i IPFs tekniske reglement ikke skal foregå på nasjonalt nivå. Selv om bestemmelsen (visstnok) er et brudd på de vedtatte retningslinjene for hvordan lovendringer skal foregå, er dette en tilsynelatende streng straff for en bestemmelse knyttet til hvorvidt kvinner skal få løfte uten t-skjorte eller ikke. Forslaget om lik bekledning for menn og kvinner skal nå tas opp på IPFs kongress i 2015, og forhåpentligvis vil det bli en lovendring.

Sveriges nasjonale bestemmelse er ikke veldig uvanlig, og det er flere av de nordiske landene som har nasjonale bestemmelser for IPFs tekniske reglement. For eksempel har Norges styrkeløftforbund fastsatt etter IPFs kongress i 2014 flere unntak fra reglementet knyttet til tillatt utstyr, blant annet hvilke belter det skal være tillatt å bruke på nasjonale mesterskap. Hvorfor er det ikke da mulig å ha en nasjonal bestemmelse som går på bekledning i markløft?

Mer om situasjonene i Sverige her.

Håp for 2015

17. oktober 2015 holdes Norges styrkeløftforbunds ting, og en av de sakene som vil bli tatt opp her en nettopp likhet i bekledning uavhengig av kjønn. I og med at situasjonen i Sverige førte til en utestengelse av all deltakelse på internasjonale stevner fram til vedtaket endres, er det lite trolig at en liknende endring vil skje i Norge. Jeg regner også med at saken vil bli tatt opp på IPFs kongress i 2015, og jeg er veldig spent på resultatet. Enten bør menn bli pålagt å bruke t-skjorte eller så bør kvinner få lov til å løfte uten. Et annet alternativ er at IPFs tekniske komité kommer med en begrunnelse for regelen slik at man kan respektere dens bakgrunn og hvorfor det bør gjøres en forskjell.

Menn kan løfte som på bildet her. Foto: Sveriges styrkeløftforbund

Menn kan løfte som på bildet her. Foto: Sveriges styrkeløftforbund

Likestilling?

For meg handler ikke likestilling om at alt skal være likt, kvinner og menn er og vil alltid være forskjellige. Det jeg derimot ikke synes er like greit er at det ikke finnes noen god grunn til at menn og kvinner i dette tilfellet skal behandles ulikt. Jeg synes også IPF selv burde komme med en redegjørelse og en begrunnelse for hvorfor regelen er som den er. I mange tilfeller synes jeg likestillingsbegrepet misbrukes og jeg vil på ingen måte dra dette fram her, for det er ikke det saken handler om. I styrkeløft både nasjonalt og internasjonalt er menn og kvinner likestilt, og i min idrettshverdag føler jeg meg aldri urettferdig eller annerledes behandlet fordi jeg er kvinne. Er det et sted jeg kan være meg selv 100 % så er det nettopp i styrkeløftsammenheng! Det jeg derimot ikke synes er ok, er når jeg er pålagt noe jeg ikke finner meningen bak eller skjønner grunnen til. Jeg skjønner ikke hvorfor menn og kvinner skal ha ulike regler når det kommer til bruk av t-skjorte, og i så fall vil jeg ha en begrunnelse som jeg kan finne meg i.